Menu

Decyzja Prezydium KK nr 150/2011 ws. opinii o projekcie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2012 r.

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” zwraca uwagę na fakt, iż przedstawienie do zaopiniowania projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2012 r., po przyjęciu przez Radę Ministrów w dniu 5 maja 2011 roku projektu ustawy budżetowej na 2012 rok, określającej wysokość projektowanego minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2012 roku, wydaje się spóźnione i bezprzedmiotowe. Prezentowane przez stronę rządową  na posiedzeniu plenarnym Trójstronnej Komisji ds. Społeczno – Gospodarczych w dniu 11 lipca 2011 roku stanowisko, jednoznacznie wskazywało, że Rada Ministrów nie podejmie trudu ponownego rozpatrzenia projektu ustawy budżetowej na 2012 r. Wskazuje to na pozorowanie przez przedstawicieli strony rządowej w Trójstronnej Komisji ds. Społeczno – Gospodarczych negocjacji, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200 poz. 1679 z późn. zm.). Mając powyższe na względzie, jak również z uwagi na następujące czynniki: -       niedoszacowanie w założeniach do ustawy budżetowej wskaźnika inflacji przewidywanego na 2012 rok; -       nieuwzględnienie szybszego tempa wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2011 roku w stosunku do prognozowanego w ustawie budżetowej na 2011 rok (I półrocze 2011 do I półrocze 2010 – 4,2%); -       nieuwzględnienie znacznego wzrostu kosztów utrzymania w niskich grupach dochodowych (w pierwszych pięciu miesiącach 2011 roku wyniósł on około 7%), Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” ocenia negatywnie przedłożony projekt rozporządzenia Rady Ministrów.
Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.