Logo
Wydrukuj tę stronę

Decyzja Prezydium nr 67/2012 ws. opinii o projekcie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” wnosi następujące uwagi do  projektu  rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

  1. Propozycja przedstawiona w projekcie rozporządzenia w § 9 ust. 3  nie odzwierciedla artykułowanych wielokrotnie intencji partnerów społecznych. Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” proponuje  aby zakres podmiotowy przepisu par 9 ust 3 projektu  rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. obejmował  projektodawcę będącego reprezentatywną organizacją związkową lub reprezentatywną organizacją pracodawców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego (Dz. U. Nr 100, poz. 1080, z późn. zm.), a także jednostki organizacyjne albo organizacje członkowskie reprezentatywnych organizacji związkowych lub reprezentatywnych organizacji pracodawców w rozumieniu przepisów ustawy o Trójstronnej Komisji ds. Społeczno- Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego. Ponadto wprowadzenie w/w zmiany,  a także zmiany zaproponowanej w projekcie  wymaga wprowadzenia analogicznego zapisu   w art. 6b ust. 1 pkt 7  ustawy z dnia 9 listopada 2000 r . o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U . 2007 Nr 42 , poz. 275).
  2.  Prezydium Komisji Krajowej zwraca uwagę na nieprecyzyjne oznaczenie terminu (par. 35 ust. 7 projektu rozporządzenia) poprzez wskazanie terminu miesiąca. Miesiąc może liczyć zarówno 30 dni jak i 31 dni, ale także 28 lub 29 dni.
Copyright © NSZZ "Solidarność" • Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie Microworks

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.