Logo
Wydrukuj tę stronę

Decyzja Prezydium nr 65/2012 ws. opinii o projekcie rozporządzenia MPiPS z dnia 13 marca 2012 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” wskazuje, iż w obecnym brzmieniu projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 marca 2012 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy jest nieprecyzyjny i niekorzystny zarówno dla potencjalnych beneficjentów usług publicznych służb zatrudnienia, jak również samych urzędów pracy. W konsekwencji ewentualne jego wejście w życie, bez dokonania zmian, pogorszy sytuację osób ubiegających się o rejestrację w urzędach pracy. Mając powyższe na uwadze Prezydium Komisji Krajowej wnosi następujące uwagi do projektu rozporządzenia w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy.

1.         W celu ułatwienia rejestracji osobom ubiegającym się o status bezrobotnego albo poszukującego pracy  należy elektroniczne formularze rejestracyjne zamieścić nie     tylko na stronie internetowej ministra właściwego do spraw pracy, ale również na   stronach internetowych wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy.

2.         Dla celów statystycznych nie jest wskazane różnicowanie sytuacji osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy w zakresie danych osobowych przekazywanych do urzędu pracy (dotyczących stanu cywilnego oraz liczby dzieci na utrzymaniu). Dodatkowo Prezydium Komisji Krajowej wskazuje, iż wnioskodawca nie uzasadnił zasadności, a zwłaszcza przyczyn dokonania takiego rozróżnienia.

3.         W § 4 pkt 5 projektu rozporządzenia należy doprecyzować procedurę przechowywania dokumentacji osób, które zgłoszą się do urzędu w trybie elektronicznym, a nie stawią się w celu dokonania ostatecznej rejestracji. W ramach uzupełniania należy określić termin oczekiwania na osobę ubiegającą się o zarejestrowanie jako    poszukujący pracy.

4.         W § 5 pkt 2 projektu rozporządzenia należy dokonać zmiany polegającej       wprowadzeniu obowiązku przedłożenia przez osobę niepełnosprawną orzeczenia             potwierdzającego stopień niepełnosprawności lub orzeczenia lekarza orzecznika ZUS,          gdyż użyte w projekcie rozporządzenia pojęcie „dokumenty potwierdzające stopień             niepełnosprawności” jest nieprecyzyjne. Osoba niepełnosprawna powinna okazać       dokument, z którego będzie   również wynikało jakiej pracy nie może ona wykonywać,        co znacznie ułatwi poszukiwanie i pozyskanie odpowiedniej pracy, zgodnej z jej        stanem zdrowia.

5.         W § 8 pkt 1 wnioskodawca projektu rozporządzenia nie wskazał chwili, z którą         następuje zarejestrowanie bezrobotnego albo poszukującego pracy. W tym zakresie       należy dokonać zmiany poprzez doprecyzowanie, iż dniem rejestracji jest dzień      złożenia wniosku elektronicznego albo osobistego zgłoszenia się do powiatowego       urzędu pracy.

Copyright © NSZZ "Solidarność" • Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie Microworks

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.