Menu

Decyzja Prezydium KK nr 35/2012 ws. przystąpienia do negocjacji nad wdrożeniem w Polsce Europejskiego porozumienia ws. włączających rynków pracy

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, po przeanalizowaniu rezultatów wspólnych warsztatów partnerów społecznych odbywających się w ramach projektu „Wdrażanie Strategii Post-Lizbońskiej na podstawie Europejskiego Porozumienia dotyczącego Włączających Rynków Pracy” oraz mając na względzie zobowiązania wynikające z członkostwa Związku w Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych wyraża gotowość przystąpienia do negocjacji nad wdrożeniem w Polsce Europejskiego porozumienia ws. włączających rynków pracy z dnia 25 marca 2010 r.

Oczekujemy podobnej deklaracji ze strony pozostałych organizacji partnerów społecznych – członków Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych, w szczególności tych, które afiliowane są przy europejskich organizacjach EKZZ, Business Europe, CEEP oraz UEAPME.

Jednocześnie Prezydium KK powołuje zespół negocjacyjny w składzie:

-        Henryk Nakonieczny

-        Janusz Łaznowski

-        Barbara Surdykowska

-        Ewa Kędzior

Koordynatorem procesu negocjacji ze strony NSZZ „Solidarność” będzie Sławomir Adamczyk.

Prezydium KK określając mandat dla zespołu negocjacyjnego wskazuje, że przyszłe negocjacje powinny mieć na celu doprowadzenie do wspólnych uzgodnień partnerów społecznych w kwestiach istotnych dla przyszłości polskiego rynku pracy.

 W szczególności oczekujemy rozmów w odniesieniu do następujących zagadnień:

- określenie propozycji zapewniających wpływ partnerów społecznych na wydatkowanie środków z Funduszu Pracy;

- stworzenie efektywnych, zarządzanych przy współudziale związków zawodowych, funduszy szkoleniowych;

- wypracowanie mechanizmów wsparcia dla osób natykających na problemy z integracją na rynku pracy, w tym dla pracowników 55 plus;

- określenie skutecznych instrumentów wsparcia dla uczestnictwa Polaków w kształceniu ustawicznym;

- wypracowanie wspólnych rekomendacji dla władz publicznych dotyczących poprawy efektywności publicznych służb zatrudnienia.

Powyższa lista nie ma charakteru zamkniętego i może zostać uzupełniona przez zespół negocjacyjny.

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.