Menu

Decyzja Prezydium KK nr 24/2012 ws.ws. upoważnienia Międzyregionalnej Sekcji NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa do prowadzenia sporu z Rządem RP

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” upoważnia Międzyregionalną Sekcję NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa do wszczęcia i prowadzenia sporu z Rządem RP oraz Ministrem Sprawiedliwości w oparciu o Porozumienie Rady Ministrów i Komisji Krajowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w sprawie reguł postępowania przy rozwiązywaniu sporów między administracją państwową i Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym „Solidarność” z dnia 29 maja 1992 r.

            Przedmiotem sporu są zapisy:

1. rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego:

- zał. 1, 2, 3 do w/w rozporządzenia;

- regulacje w zakresie możliwości awansowania osób uzupełniających wykształcenie;

- regulacje w zakresie funduszu nagród i funduszu premiowego;

2.  projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie zniesienia niektórych sądów rejonowych, utworzenia zamiejscowych wydziałów w niektórych sądach rejonowych oraz zmiany rozporządzenia w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości - w zakresie likwidacji sądów rejonowych oraz związanych z tym likwidacji stanowisk pracy;

3. projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie - Regulamin urzędowania sądów powszechnych - regulacje dot. zmiany godzin urzędowania sądów powszechnych;

4. projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wynagrodzenia zasadniczego asystentów sędziów - w zakresie wysokości wynagrodzenia zasadniczego asystentów sędziów;

5. rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania przy dokonywaniu ocen kwalifikacyjnych urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury.

            Do merytorycznego przygotowania oraz do reprezentowania i prowadzenia sporu Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” upoważnia zespół w następującym składzie:

1. Waldemar Urbanowicz

2. Dawid Koloczek

3. Edyta Dyjas

4. Piotr Kwaka

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.