Menu

Decyzja Prezydium KK nr 22/2012 ws. opinii o poselskim (PiS) projekcie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUS oraz niektórych innych ustaw

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” pozytywnie opiniuje poselski projekt (Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość) ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, wnosząc jednocześnie następujące uwagi:

  • Proponowane rozwiązania są doraźne i nie rozwiązują kompleksowo problemu ubożenia emerytów i rencistów otrzymujących najniższe świadczenia.
  • Obecnie ustalony sposób waloryzacji w oparciu o średnioroczną inflację obliczoną przez GUS nie gwarantuje utrzymania realnej wartości najniższych świadczeń emerytalnych i rentowych z uwagi na fakt, iż wzrost kosztów utrzymania w najniższych grupach dochodowych jest znacznie wyższy niż wynosi średnioroczny wzrost cen i usług konsumpcyjnych. W latach 2009 do 2010 średnioroczny wzrost cen i usług konsumpcyjnych wyniósł odpowiednio 3,5% i 2,6% natomiast wzrost kosztów utrzymania dla gospodarstwa emeryckiego o najniższych dochodach według Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych w tych latach ukształtował się na poziomie 8,3% i 6,1%. NSZZ „Solidarność” w ostatnich kilku latach wielokrotnie zwracał na tą sytuację uwagę i wnosił – niestety bezskutecznie, o wypracowanie w Trójstronnej Komisji ds. Społeczno – Gospodarczych zasad waloryzacji najniższych świadczeń gwarantujących zachowanie ich wartości realnej, a tym samym spełnienie warunków określonych w art. 67 Konstytucji RP.

Prezydium Komisji Krajowej opowiada się za systemowymi rozwiązaniami, które obejmą przede wszystkim tych rencistów i emerytów, którym obecny system waloryzacji nie rekompensuje zwiększonych kosztów utrzymania.

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.