Logo
Wydrukuj tę stronę

Decyzja Prezydium KK nr 20/2012 ws. opinii o projekcie ustawy MPiPS o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” wnosi następujące uwagi do projektu ustawy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 stycznia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Opiniowany projekt zakłada, wprowadzenie kryterium dochodowego warunkującego prawo do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka.

Osobie ubiegającej się o jednorazową zapomogę zostanie ona przyznana, o ile roczny dochód wszystkich członków rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi nie przekroczy kwoty limitu podstawy obliczenia podatku, o którym mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych tj. 85 528 zł w 2012 r.

Celem proponowanych zmian, zgodnie z uzasadnieniem do projektu, jest ograniczenie prawa do jednorazowej zapomogi rodzinom o ponadprzeciętnych dochodach. Przyjęte rozwiązanie w postaci ustalenia progu dochodowego jako dochodu rodziny, nie uwzględniając dochodu na członka rodziny może prowadzić do skutku odwrotnego od zakładanego. Suma dochodów rodziny nie stanowi odzwierciedlenia jej sytuacji dochodowej, gdyż przy takim samym dochodzie sytuacja finansowa rodziny z jednym dzieckiem znacznie różni się od sytuacji finansowej rodziny wielodzietnej. Zaproponowane rozwiązanie może więc prowadzić do sytuacji, gdy z powodu przekroczenia kryterium dochodowego, przedmiotowego świadczenia zostanie pozbawiona rodzina wielodzietna, znajdująca się w gorszej sytuacji finansowej w przeliczeniu na członka rodziny, niż rodzina z mniejszą liczbą dzieci, która nie przekroczyła progu dochodowego.

W związku z powyższym NSZZ „Solidarność” postuluje, aby wprowadzane projektem kryterium dochodowego warunkujące prawo do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, uwzględniało strukturę gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o to świadczenie.

Copyright © NSZZ "Solidarność" • Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie Microworks

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.