Menu

Decyzja Prezydium KK nr 18/2012 ws. opinii o poselskim (PiS) projekcie ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (…)

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” pozytywnie opiniuje poselski (Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość) projekt ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.

Projekt nowelizacji usuwa uprzywilejowanie w postaci objęcia tzw. emeryturą policyjną byłych funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa PRL, którzy pełniąc służbę dopuścili się przestępstw związanych ze zwalczaniem opozycji i niezależnego życia społecznego, kulturalnego i religijnego. Ponieważ Służba Bezpieczeństwa, główny organ represji politycznych PRL, została zlikwidowana w maju 1990 roku, proponowana w projekcie zmiana w art. 13 ust. 2 polegająca na wydłużeniu okresu wyłączenia stosowania przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji i innych służb mundurowych w stosunku do funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa, którzy dopuścili się przestępstw jest w pełni uzasadniona i zasługuje na poparcie.

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.