Logo
Wydrukuj tę stronę

Decyzja Prezydium KK nr 14/2012 ws. sytuacji emerytalnej funkcjonariuszy Służby Celnej

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” utożsamia się z postulatami funkcjonariuszy Służby Celnej o równe traktowanie zatrudnionych we  wszystkich rodzajach służb mundurowych.  Wynagrodzenia, świadczenia socjalne, uprawnienia emerytalne, możliwości rozwoju kariery i awansu z uwzględnieniem różnej specyfiki poszczególnych służb, muszą podlegać tym samym kryteriom i ocenom bez względu na rodzaj służby funkcjonariuszy pracujących na rzecz bezpieczeństwa naszego państwa i naszych obywateli.

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” domaga się objęcia zatrudnionych w Służbie Celnej funkcjonariuszy regulacjami nowelizowanej ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służb Kontrwywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służb Więziennictwa.

Od 1999 roku ustawą o Służbie Celnej funkcjonariusze celni zostali objęci rygorami i ograniczeniami służb mundurowych.

Niestety, mimo zapewnień rządu, o uregulowaniu uprawnień emerytalnych funkcjonariuszy Służby Celnej na równych zasadach z innymi rodzajami służb mundurowych, wytycznych Trybunału Konstytucyjnego zawartych w wyroku K 1/04 z dnia 19.10.2004 roku wskazujących na konieczność wyeliminowania nierównego traktowania funkcjonariuszy celnych w porównaniu z innymi służbami mundurowymi, problemy zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy celnych do dnia dzisiejszego nie zostały ostatecznie rozwiązane.

Copyright © NSZZ "Solidarność" • Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie Microworks

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.