Menu

1 lipca 2003 (121/2003)

Komunikat

W dniu 01 lipca 2003 r. w Gdańsku odbyło się posiedzenie prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność", podczas którego pozytywnie zaopiniowano wystąpienie Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z wnioskiem o ratyfikację przez Polskę Konwencji nr 148 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej ochrony pracowników przed zagrożeniami zawodowymi w miejscu pracy spowodowanymi zanieczyszczeniami powietrza, hałasem i wibracjami. Prezydium KK zwróciło jednocześnie uwagę na związaną z tym konieczność nowelizacji niektórych obowiązujących aktów prawnych.

Prezydium KK przyjęło informację Jacka Smagowicza z prac zespołu roboczego KK ds. przeciwdziałania bezrobociu oraz Naczelnej Rady Zatrudnienia, przyjmując do wiadomości negatywne stanowisko przedstawicieli związku w sprawie założeń do ustawy o promocji zatrudnienia i instytucji na rynku pracy nie wprowadzających między innymi obowiązkowego systemu ubezpieczeń od ryzyka bezrobocia a likwidujących powiaty (gminy) szczególnie zagrożone wysokim bezrobociem strukturalnym, utrudniających tym samym bezrobotnym możliwość skorzystania z zasiłku dla bezrobotnych.

W trakcie posiedzenia analizowano bieżące prace w Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych.

Członkowie prezydium zapoznali się z projektowanym przez Fundację Centrum Solidarności programem obchodów 23. rocznicy wydarzeń Sierpnia 1980 roku oraz powstania NSZZ "Solidarność".

Omówiono także kwestie organizacyjne XVI Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ "Solidarność" zaplanowanego na 26-27 września br. w Stalowej Woli.

  • Dariusz Wasielewski - rzecznik prasowy KK

Decyzja Prezydium KK nr 121/03 ws. opinii o wniosku ratyfikacyjnym Konwencji nr 148 MOP

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ ,,Solidarność" pozytywnie opiniuje wystąpienie Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z wnioskiem o ratyfikację przez Polskę Konwencji nr 148 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej ochrony pracowników przed zagrożeniami zawodowymi w miejscu pracy, spowodowanymi zanieczyszczeniami powietrza, hałasem i wibracjami. Prezydium Komisji Krajowej zwraca uwagę na konieczność - wynikającą z wniosku o ratyfikację Konwencji nr 148 MOP - nowelizacji niektórych aktów prawnych, a mianowicie: - ustawy z 24.06.1983 r. o społecznej inspekcji pracy, - art. 23712 Kodeksu pracy, dotyczącego komisji bezpieczeństwa i higieny pracy, - ustawy z 6 marca 1981 r. o Państwowej Inspekcji Pracy, w zakresie współdziałania Państwowej Inspekcji Pracy ze związkami zawodowymi, organizacjami pracodawców i społeczną inspekcją pracy.

Gdańsk, 1 lipca 2003 r. Prezydium KK NSZZ "Solidarność".

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.