Logo
Wydrukuj tę stronę

10 marca 2009 (40-45/2009)

Decyzja Prezydium KK nr 40/09

(do użytku służbowego)

Decyzja Prezydium KK nr 41/09
ws. zgody na użycie znaku graficznego NSZZ "Solidarność"

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" wyraża zgodę na użycie nazwy i znaku graficznego NSZZ "Solidarność" na przygotowywanych i wydanych przez Miasto Gdańsk Talarach Gdańskich z okazji 20. rocznicy pierwszych wolnych wyborów.

Decyzja Prezydium KK nr 42/09
ws. zgody na użycie znaku graficznego NSZZ "Solidarność"

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" na wniosek Oddziału NSZZ "Solidarność" w Puławach przy akceptacji Zarządu Regionu Środkowowschodniego wyraża zgodę na użycie nazwy i znaku graficznego NSZZ "Solidarność" na pomniku Ks. Jerzego Popiełuszki w Puławach.

Decyzja Prezydium KK nr 43/09

(do użytku służbowego)

Decyzja Prezydium KK nr 44/09
ws. podejmowania zobowiązań finansowych przez NSZZ "Solidarność" na rzecz projektu "Niezależna ekspertyza ekonomiczna standardem dialogu społecznego w obliczu zmiany gospodarczej"

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" upoważnia Stefana Kubowicza - Skarbnika KK NSZZ "Solidarność" oraz Józefa Mozolewskiego - Członka Prezydium KK NSZZ "Solidarność" do podejmowania wiążących decyzji finansowych tj. do wystawienia weksla na rzecz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości jako zabezpieczenie umowy nr UDA-POKL.02.01.02.-00-008/08.

Decyzja Prezydium KK nr 45/09
ws. projektu dofinansowanego w ramach PO KL. Priorytet V, Podziałanie 5.5.2, Tytuł roboczy projektu: "Modernizacja działalności edukacyjnej w NSZZ "Solidarność""

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" postanawia opracować i złożyć projekt zatytułowany roboczo: "Modernizacja działalności edukacyjnej w NSZZ "Solidarność", ubiegający się o dofinansowanie w ramach PO KL, Priorytet V, Poddziałanie 5.5.2.

Z ramienia Prezydium KK odpowiedzialni za realizację wyżej wymienionego projektu będą:

  1. Stefan Kubowicz - Skarbnik KK
  2. Józef Mozolewski - Członek Prezydium KK
Copyright © NSZZ "Solidarność" • Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie Microworks

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.