Menu

23 marca 2009 (46-53/2009)

Decyzja Prezydium KK nr 46/09
ws. opinii o senackim projekcie ustawy o przywróceniu dnia wolnego od pracy w Święto Trzech Króli

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" opiniuje pozytywnie senacki projekt ustawy o przywróceniu dnia wolnego od pracy w Święto Trzech Króli.

Uzasadnienie

Święto Objawienia, zwane świętem Trzech Króli, powinno być przywrócone jako dzień świąteczny, ponieważ jest najstarszym świętem chrześcijańskim. W roku 1960 władze komunistyczne odebrały to święto Narodowi Polskiemu.

NSZZ "Solidarność" przyłączyła się w roku 2008 do inicjatywy obywatelskiej projektu ustawy o przywrócenie Święta Trzech Króli, pod którym zebrano ponad 600 tys. podpisów. Jednak Parlament RP odrzucił tę inicjatywę w pierwszym czytaniu, brutalnie lekceważąc tym samym ponad 1000-letnią tradycję Narodu Polskiego.

W 2009 r. powstał ponownie Komitet Inicjatywy ustawy obywatelskiej zbierający podpisy o przywrócenie Święta Trzech Króli jako dnia wolnego, w którym czynny udział bierze NSZZ "Solidarność".

Niemniej należy podkreślić, że każda inicjatywa przywracająca tradycję, upamiętniająca historię i dbająca o pamięć Narodu Polskiego, może liczyć na wsparcie strony NSZZ "Solidarność".

Decyzja Prezydium KK nr 47/09
ws. opinii o projekcie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" wnosi następujące uwagi do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie.

  1. We współczynniku korygującym Won, o którym mowa w § 3 projektu rozporządzenia, należy dokonać zmiany poprzez określenie liczby wyrejestrowanych bezrobotnych, jeżeli wyrejestrowanie nastąpiło w związku z podjęciem przez nich pracy.
  2. W § 3 projektu rozporządzenia należy dokonać zmiany terminu określania liczby bezrobotnych, z dnia 30 września roku poprzedniego na co najmniej dzień 31 grudnia roku poprzedniego. Proponowany termin do 30 września jest terminem nierealnie określającym ww. elementy współczynników.
  3. Prezydium KK zwraca uwagę, iż w związku z pogłębiającym się kryzysem gospodarczym rezerwa Ministra, o której mowa w § 7 ust. 1 powinna zostać zwiększona z 15% do 30%. W wyniku proponowanej zmiany pomoc dla obszarów zagrożonych zostanie skoncentrowana i będzie pomocą skuteczną.

Decyzja Prezydium KK nr 48/09
ws. opinii o projekcie rozporządzenia MS w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" nie wnosi uwag do projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Decyzja Prezydium KK nr 49/09

(do użytku służbowego)

Decyzja Prezydium KK nr 50/09
ws. zgody na użycie znaku graficznego NSZZ "Solidarność"

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" wyraża zgodę na użycie nazwy i znaku graficznego NSZZ "Solidarność" na materiałach promocyjnych imprezy "Tygodnia Społecznego" zorganizowanej w Szczecinie i przygotowanej przez Fundację Veritas i Instytut Cultura et Ratio.

Decyzja Prezydium KK nr 51/09
ws. upoważnienia do podpisania protokołu dodatkowego nr 22 do PUZP dla pracowników Wojskowych Jednostek Organizacyjnych Sfery Budżetowej

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" upoważnia członków Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność": Bogdana Kubiaka oraz Andrzeja Koneckiego do podpisania w imieniu NSZZ "Solidarność" protokołu dodatkowego nr 18 do Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Wojskowych Jednostek Organizacyjnych Sfery Budżetowej z dnia 8 czerwca 1998 roku.

Decyzja Prezydium KK nr 52/09
ws. kandydata na członka RN PFRON

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" postanawia delegować Ewę Kędzior jako przedstawiciela NSZZ "Solidarność" do Rady Nadzorczej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie art. 50 ust. 2 pkt 2 b ustawy z dnia 17 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Decyzja Prezydium KK nr 53/09
ws. upoważnienia do podpisania umowy

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" wyznacza ze swojego składu Macieja Jankowskiego - Zastępcę Przewodniczącego KK oraz Stefana Kubowicza - Skarbnika KK do podpisania aneksu do umowy z Zarządem Regionu Ziemia Łódzka w sprawie przekazania prowadzenia OPS-Z w Łodzi.

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.