Menu

14 września 2009 (168-175/2009)

Decyzja Prezydium KK nr 168/09
ws. opinii o projekcie ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" negatywnie opiniuje przygotowany przez Ministerstwo Skarbu Państwa projekt ustawy z dnia 4 września o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji.

W sytuacji kryzysu gospodarczego, z jakim boryka się gospodarka polska, potrzebna jest szczególna ostrożność w podejmowaniu decyzji, które mają wpływ na rynek wewnętrzny, a przede wszystkim na borykające się z problemami w sferze bieżącej płynności przedsiębiorstwa. Dlatego też Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" nie może wyrazić zgody dla proponowanego przez Ministra Skarbu Państwa zmniejszenia wpływów do Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców, którego środki przeznaczone są na wsparcie w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców. Propozycja ta jest tym bardziej oburzająca, że w uzasadnieniu do projektu ministerstwo przyznaje, iż ograniczenie finansowania przedsiębiorców ze środków Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców "może negatywnie wpłynąć na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki oraz funkcjonowanie przedsiębiorstw". Istnieje wyraźna sprzeczność pomiędzy działaniami rządu mającymi na celu łagodzenie skutków kryzysu - z jednej strony planuje się pomoc przedsiębiorcom w ramach tzw. Ustawy antykryzysowej, a z drugiej ogranicza się dostęp do środków na niezbędne restrukturyzacje i ratowanie przedsiębiorstw w najtrudniejszej sytuacji.

Również ograniczenie środków w Funduszu reprywatyzacji może spowodować w przyszłości problemy z realizacją zobowiązań naszego państwa z tytułu zaspokajania roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa.

Podkreślić należy, że finansowanie tak ważnych zadań państwa nie może być zdeterminowane jedynie bieżącym równoważeniem budżetu państwa.

Decyzja Prezydium KK nr 169/09
ws. o projekcie wytycznych MRR w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitorowania projektów indywidualnych

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" nie wnosi uwag do projektu wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitorowania projektów indywidualnych

Decyzja Prezydium KK nr 170/09
ws. o projekcie rozporządzenia MRR w sprawie udzielania pomocy na projekty badawczo - rozwojowe w ramach regionalnych programów operacyjnych

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" nie wnosi uwag do projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy na projekty badawczo - rozwojowe w ramach regionalnych programów operacyjnych.

Decyzja Prezydium KK nr 171/09
ws. o projekcie rozporządzenia MPiPS w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" nie wnosi uwag do projektu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania

Decyzja Prezydium KKnr 172/09
ws. projektu dofinansowanego przez Komisję Europejską o tytule roboczym "Rola partnerów społecznych wobec Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) w okresie globalnego kryzysu gospodarczego"

W związku z usprawnieniem realizacji wyżej wymienionego projektu VS/2009/0158 o tytule ostatecznym "Rozwój dialogu autonomicznego - europejska wymiana dobrych praktyk w kształtowaniu postaw etycznych pracodawców i pracowników w obliczu kryzysu gospodarczego" Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" do podpisywania umów związanych z realizacją projektu dodatkowo wyznacza osoby:

  1. Macieja Jankowskiego - Zastępcę Przewodniczącego KK
  2. Jerzego Langera - Zastępcę Przewodniczącego KK.

Decyzja Prezydium KK nr 173/09
ws. projektu dofinansowanego przez Komisję Europejską o tytule roboczym: "Implementacja Wytycznych europejskich partnerów społecznych nt. równouprawnienia płci w 4 krajach Unii Europejskiej"

W związku z usprawnieniem realizacji wyżej wymienionego projektu VS/2009/0180 o tytule ostatecznym "Realizowanie Strategii Lizbońskiej poprzez wdrażanie Wytycznych dotyczących równouprawnienia płci w 4 krajach Unii Europejskiej" Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" do podpisywania umów związanych z realizacją projektu dodatkowo wyznacza osoby:

  1. Macieja Jankowskiego - Zastępcę Przewodniczącego KK
  2. Jerzego Langera - Zastępcę Przewodniczącego KK

Decyzja Prezydium KK nr 174/09
ws. przedstawiciela NSZZ Solidarność w grupie roboczej ds. polityki regionalnej KK NSRO 2007 - 2013

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" desygnuje Jacka Smagowicza do prac w grupie roboczej ds. polityki regionalnej Komitetu Koordynacyjnego Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007 - 2013.

Decyzja Prezydium KK nr 175/09
(do użytku służbowego)

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.