Menu

26 kwietnia 2000 (48-50/2000)

Decyzja Prezydium KK nr 48/2000 ws. opinii o projekcie rozporządzenia Prezesa RM ws. właściwości organów emerytalno-rentowych w zakresie przyznawania ryczałtu energetycznego przysługującego żołnierzom zastępczej służby wojskowej

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" zgłasza następującą  uwagę do projektu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie właściwości organów emerytalno-rentowych w zakresie przyznawania świadczenia pieniężnego i ryczałtu energetycznego przysługującego żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach i zakładach wydobywania rud uranu oraz zasad i trybu ich wypłacania:
Terminy wypłaty świadczeń pieniężnych i ryczałtu energetycznego,w szczególności dla osób nie mających ustalonego prawa do emerytury i renty należy powiązać z terminami wnoszenia opłat za korzystanie z energii elektrycznej, gazowej i cieplnej na cele domowe.

Decyzja Prezydium KK nr 49/2000 ws. opinii o projekcie rozporządzenia Rady Ministrów ws. określenia przypadków, w których wynagrodzenia w jednostkach państwowej sfery budżetowej mogą być wypłacane ponad ustalone wynagrodzenia

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność"  nie zgłasza uwag do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia przypadków, w których wynagrodzenia w jednostkach państwowej sfery budżetowej mogą być wypłacane ponad ustalone wynagrodzenia.

Decyzja Prezydium KK nr 50/2000 ws. zgody na użycie znaku NSZZ „Solidarność”

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” wyraża zgodę na użycie znaku NSZZ „Solidarność” na monetach, które zostaną wyemitowane z okazji XX-lecia Związku.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.