Menu

4 kwietnia 2000 (37-40/2000)

Decyzja Prezydium KK nr 37/2000 ws. dotacji dla Krajowego Stowarzyszenia Kultury Zdrowotnej

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” postanawia przekazać Krajowemu Stowarzyszeniu Kultury Zdrowotnej NSZZ „Solidarność” kwotę 3.000 (trzech tysięcy) zł na organizację II Regat Żeglarskich NSZZ „Solidarność” o puchar Przewodniczącego Komisji Krajowej, które rozegrane zostaną od 21 lipca do 6 sierpnia na trasie Świnoujście – Kołobrzeg – Gdańsk.

Decyzja Prezydium KK nr 38/2000 ws. projektu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie zasad ustalania rozkładu i wymiaru czasu pracy pracowników urzędów administracji rządowej

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” nie zgłasza uwag do projektu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie zasad ustalania rozkładu i wymiaru czasu pracy pracowników urzędów administracji rządowej.

Decyzja Prezydium KK nr 39/2000 (do użytku służbowego)

Decyzja Prezydium KK nr 40/2000 ws. trybu opiniowania projektu ustawy o cenach

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” zwraca kolejny raz uwagę na fakt przesyłania przez Ministerstwo Finansów związkom zawodowym projektów ustaw w trybie uchwały nr 13 Rady Ministrów z dnia 24 lutego 1997 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (Monitor Polski nr 15, poz. 144 z późn. zm.), narzucając tym samym wyrażanie opinii w terminie 8 dni.
Przypominamy, że zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. Nr 55, poz. 234, z późn. zm.), ogólnokrajowy związek zawodowy ma prawo do opiniowania założeń i projektów ustaw oraz aktów wykonawczych do tych ustaw w terminie nie krótszym niż 30 dni.
W związku z powyższym nadesłany przez Ministerstwo Finansów projekt (wersja z dnia 20.03.2000) ustawy o cenach zostanie przez nas zaopiniowany w terminie ustawowym.


 

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.