Menu

28 listopada 2001 (175-177/2001)

Stanowisko Prezydium KK nr 175/2001 ws. zagrożenia likwidacją Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” ocenia, że Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych odegrał pozytywną rolę na polskim rynku pracy w latach 1994 – 2001. W tym okresie pomoc z Funduszu otrzymało 2.071.104 pracowników i ponad 10 tysięcy pracodawców. Przy pomocy środków Funduszu ochroniono około
500 tysięcy miejsc pracy. Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych powstał na mocy paktu o przedsiębiorstwie państwowym. Wszelkie jednostronne zmiany dotyczące tej instytucji stanowią złamanie tej umowy i niszczą dialog społeczny.
Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” uważa za konieczne:
1) odrzucenie arbitralnego, z nikim nie skonsultowanego, rządowego projektu likwidacji Funduszu, gdyż niszczy on przyjęte w wyniku umowy społecznej zasady rozdziału środków Funduszu,
2) kompleksową nowelizację ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, aby umożliwić w szerszym zakresie korzystanie
ze środków przez pracowników i pracodawców, co przyczyni się do ochrony miejsc pracy, do uratowania wielu przedsiębiorstw i poprawi płynność płatniczą Funduszu przez skuteczniejszą windykację. Prezydium KK przypomina, że projekt taki został złożony  w Ministerstwie Pracy już 28 października 1998 roku,
3) ratyfikację konwencji MOP nr 173 dotyczącej ochrony roszczeń pracowników w wypadku niewypłacalności pracodawcy i zalecenia MOP nr 180 w tej sprawie,
4) dokonanie zwrotu długu Funduszu przez Skarb Państwa i podwyższenie składki pracodawców, nie niżej niż 0,15% podstawy wymiaru składki,
5) przyjęcie przez rząd zasady, że wszelkie projekty zmian procedur dotyczących niewypłacalności pracodawców i roszczeń pracowniczych trafiają do partnerów społecznych, w tym do NSZZ „Solidarność”, we właściwym czasie celem umożliwienia skutecznych konsultacji.
Prezydium Komisji Krajowej zwraca się o wstrzymanie biegu prac parlamentarnych do czasu rozpatrzenia i wypracowania stanowiska w sprawie Funduszu przez Komisję Trójstronną ds. Społeczno-Gospodarczych.

Decyzja Prezydium KK nr 176/2001 (do użytku służbowego)

Stanowisko Prezydium KK nr 177/2001 ws. łamania przez rząd przepisów o konsultacji ustaw

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” stwierdza, że większość rozwiązań proponowanych w ustawach okołobudżetwoych na rok 2002 zmierza do ograniczenia uprawnień z zakresu prawa pracy oraz szeroko rozumianego zabezpieczenia społecznego. Kwestie te należą  do zakresu działań związków zawodowych. W związku z takim  kierunkiem zmian niezbędne jest zachowanie szczególnej staranności w procesie legislacyjnym. Oznacza to również konieczność przestrzegania obowiązku konsultacji w ustawowych terminach założeń i projektów proponowanych aktów prawnych ze związkami zawodowymi.
NSZZ „Solidarność” nie akceptuje działań Rady Ministrów polegających na wnoszeniu do Parlamentu projektów ustaw okołobudżetowych bez wyczerpania drogi konsultacyjnej ze związkami zawodowymi w tak istotnej dla społeczeństwa sferze społecznej.

 

 

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.