Menu

11 września 2009 (143-145/2009)

Stanowisko Prezydium KK nr 143/2001 ws. wykonania ustawy budżetowej na rok 2001

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” zwraca się z prośbą do Premiera RP o pilne wykonanie artykułów 39 i 41 ustawy budżetowej na rok 2001, to jest przekazanie na Fundusz Pracy niewykorzystanych środków finansowych przeznaczonych w budżecie na współfinansowanie Programu SAPARD oraz zwiększenie do 100.000 tys. zł rezerwy celowej na zasiłki z pomocy społecznej.

Stanowisko Prezydium KK nr  144/2001 ws. przywrócenia podwyższonych zasiłków przedemerytalnych

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” zwraca się do Premiera RP o wydanie w trybie pilnym rozporządzenia Rady Ministrów w trybie art. 37i. 4. ustawy
o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu z 14 grudnia 1994 r. przywracającego podwyższony zasiłek przedemerytalny w powiatach określonych jako zagrożone strukturalną recesją i degradacją społeczną.

Decyzje Prezydium KK nr 145/2001 ws. pionu informacji KK

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” postanawia połączyć dwa dotychczasowe działy Komisji Krajowej: Rzecznika Prasowego oraz Informacji Związkowej. Powstały z ich połączenia dział nosi nazwę Dział Informacji KK. Dział Informacji KK podlega rzecznikowi prasowemu KK. Niniejsza decyzja skutkuje stosowną zmianą decyzji Prezydium KK nr 97/98 z 20 kwietnia 1998 r.
 

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.