Logo
Wydrukuj tę stronę

20 sierpnia 2001 (130-134/2001)

Stanowisko Prezydium KK nr 130/2001 ws. medialnej debaty nad propozycjami budżetu państwa na 2002

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” wyraża stanowczy sprzeciw wobec założeń do projektu budżetu państwa na 2002 rok, przedstawianych opinii publicznej przez Ministerstwo Finansów. Oceniamy jako nieodpowiedzialne podawanie rozbieżnych danych co do wielkości prognozowanego deficytu budżetowego. Taka sytuacja utrudnia rzetelną ocenę faktycznego stanu finansów publicznych. Praktyki te winny być natychmiast ukrócone.
NSZZ „Solidarność” nie zaakceptuje przy tworzeniu budżetu poszukiwania oszczędności w obszarach polityki społecznej, szczególnie wśród najuboższych grup społecznych. Bronimy również przyjętych przez parlament i czekających na podpis prezydenta ustaw, które budują system polityki prorodzinnej. Oczekujemy, że rząd skoncentruje się na zwiększaniu wpływów do budżetu państwa, głównie poprzez poprawę stanu gospodarki i ściągalności podatków.
Nie do zaakceptowania jest przyjęty tryb prac nad projektem budżetu, eliminujący udział partnerów społecznych. Związek oczekuje, że w oparciu o rzetelne dane rząd przeprowadzi poważną debatę ze związkami zawodowymi, aby dla realizacji doraźnych celów nie wprowadzać rozwiązań, które mogą zniszczyć tworzony dotychczas model polityki społecznej i zagrażają pokojowi społecznemu.

Decyzja Prezydium KK nr 131/2001 (do użytku służbowego)

Decyzja Prezydium KK nr 132/2001 (do użytku służbowego)

Decyzja Prezydium KK nr 133/2001 ws. umowy o organizacji XIV KZD

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” w związku z uchwałą KK 52/2001 z 19.06.01 r. upoważnia Józefa Niemca – Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza KK oraz Leszka Jankowskiego - Skarbnika KK do zawarcia umowy z Regionem Wielkopolska o organizacji XIV Krajowego Zjazdu Delegatów.

Decyzja Prezydium KK nr 134/2001 ws. rejestracji MKK real,- Polska

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, działając na podstawie uchwały Komisji Krajowej nr 502/95, rejestruje Międzyzakładową Komisję Koordynacyjną NSZZ „Solidarność” real,- Polska. MKK jest zarejestrowana w krajowym rejestrze MKK pod nr „54”.


 

Copyright © NSZZ "Solidarność" • Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie Microworks

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.