Logo
Wydrukuj tę stronę

18 czerwca 2001 (102-103/2001)

Decyzja Prezydium KK nr 102/2001 ws. opinii o projekcie nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Prezydium Komisji Krajowej  NSZZ „Solidarność” od wielu lat  krytycznie ocenia obowiązujący system podatkowy. Przepisy podatkowe są skomplikowane, a system kontroli podatkowej jest wadliwie zorganizowany.
Projekt ustawy Ministerstwa Finansów z dnia 9.04.2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw ma w założeniu  uprościć  system podatkowy, a przede wszystkim przyspieszyć wzrost gospodarczy i wpłynąć na szybkie tworzenie miejsc pracy. Prezydium KK ocenia powyższe założenia, przedstawione
w uzasadnieniu, za zbyt optymistyczne.
Prezydium Komisji Krajowej sprzeciwia się odejściu projektodawców od zasadniczych dla programu AWS rozwiązań prorodzinnych,  a w szczególności likwidacji wspólnego rozliczania się małżonków. Będzie to  dotkliwe dla osób o najniższych dochodach,  szczególnie  w tych rodzinach gdzie jedno z małżonków osiąga dochód, a drugie nie pracuje (np. wychowuje dzieci). Nadmienić również trzeba, że proponowane rozwiązania pogorszą sytuację materialną osób samotnie wychowujących dzieci.
Nie kwestionując celowości prób uproszczenia systemu poprzez likwidację ulg uważamy, że muszą temu towarzyszyć projekty rozwiązań systemowych uwzględniające wspieranie przez państwo ważnych społecznie celów, np. budownictwa mieszkaniowego, dotychczas wspomaganych poprzez regulacje podatkowe.

Decyzja Prezydium KK nr 103/2001 ws. opinii o poselskim projekcie zmiany ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”  pozytywnie opiniuje poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (pismo Marszałka Sejmu z 6 czerwca 2001 r.) przywracający zaliczenie okresu aktualnie pobieranego zasiłku dla bezrobotnych do okresu uprawniającego do zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego.
Równocześnie Prezydium KK wnosi o przywrócenie podwyższonego zasiłku przedemerytalnego w powiatach uznanych przez Radę Ministrów za zagrożone recesją strukturalną i degradacją społeczną według stanu prawnego na dzień 31 grudnia 2000 r.
 

Copyright © NSZZ "Solidarność" • Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie Microworks

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.