Menu

26 marca 2001 (48-50/2001)

Decyzja Prezydium KK nr 48/2001 ws. opinii o projektach rozporządzeń płacowych RM

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" nie wnosi uwag do projektów rozporządzeń płacowych Rady Ministrów zmieniających rozporządzenia w sprawie:
1. zasad wynagradzania pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek
2. zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich.

Decyzja Prezydium KK nr 49/2001 ws. opinii o projekcie rozporządzenia RM ws. zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych (...)

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" pozytywnie ocenia projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego. W załączeniu przesyłamy szczegółową opinię Sekcji Krajowej Pracowników Pomocy Społecznej NSZZ „Solidarność” z prośbą o pozytywne rozpatrzenie jej zastrzeżeń.

Załącznik do decyzji Prezydium KK nr 49/2001 ws. opinii o projekcie rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie ws. zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego.

Sekcja Krajowa Pracowników Pomocy Społecznej NSZZ „Solidarność” wnosi następujące zastrzeżenia do projektu rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego.
W załączniku nr 4 do rozporządzenia w Tabeli stanowisk zaszeregowań i wymagań kwalifikacyjnych pracowników:
1) w części III:
- lp. 4a: Starszy terapeuta powinien być zaszeregowany w kategoriach XIV-XVI, bez dodatku funkcyjnego. Powinien posiadać wykształcenie wyższe specjalistyczne, np. psycholog;
- lp. 13a: Terapeuta powinien posiadać wykształcenie wyższe specjalistyczne;
- lp. 17a i lp. 23a: Starszy instruktor terapii zajęciowej oraz instruktor terapii zajęciowej powinni posiadać wykształcenie średnie specjalistyczne tj. studium terapii zajęciowej.
2) w części V:
- lp. 12 a: Wykreślić w całości. Brak uzasadnienia dla tworzenia stanowiska „opiekun nocny”.

Decyzja Prezydium KK nr 50/2001 ws. opinii o projektach rozporządzeń płacowych MPiPS

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" nie wnosi uwag do projektów rozporządzeń Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniających rozporządzenia w sprawie:
1. zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach państwowej sfery budżetowej,
2. zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie budownictwa i gospodarki przestrzennej,
3. zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie rolnictwa i gospodarki żywnościowej,
4. zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa,
5. zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie kultury fizycznej i turystyki,
6. zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w Biurze Obsługi Transportu Międzynarodowego oraz w Resortowym Ośrodku Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej,
7. zasad wynagradzania pracowników Centralnego Inspektoratu Standaryzacji,
8. zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w Ośrodku Studiów Wschodnich,
9. zasad wynagradzania z pracę pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach sfery budżetowej działających w ochronie zdrowia,
10. zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń dla pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz w Biurze Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej.


 

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.