Menu

5 marca 2001 (36-38/2001)

Stanowisko Prezydium KK nr 36/2001 ws. powołania Naczelnej Rady Zatrudnienia

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” zwraca się do Ministra Pracy i Polityki Społecznej o niezwłoczne powołanie Naczelnej Rady Zatrudnienia zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu.
Brak Naczelnej Rady Zatrudnienia od czterech miesięcy w sposób zasadniczy utrudnia dialog partnerów społecznych o problemach rynku pracy i godzi w interesy zarówno bezrobotnych jak i pracodawców. Jest też poza tym niedopuszczalnym  łamaniem zarówno ustawy o zatrudnieniu jak i ratyfikowanej przez Polskę Konwencji i Zalecenia MOP nr 122 ws. polityki zatrudnienia.

Decyzja Prezydium KK nr 37/2001 ws. upoważnienia do podpisania Protokołu Dodatkowego nr 2 do PUZP dla pracowników „Orbis” S.A.

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” upoważnia przewodniczącą Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej Pracowników „Orbis” S.A. Edytę Radke do negocjowania i podpisania w imieniu Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Protokołu Dodatkowego nr 2 do Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników „Orbis” S.A.

Decyzja Prezydium KK nr 38/2001 ws. zmiany w Statucie Fundacji Gospodarczej

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, działając na mocy uchwały KK nr 667/99 z dnia 14.09.1999 r., postanawia przyjąć zmiany w Statucie Fundacji Gospodarczej.

Załącznik do decyzji Prezydium KK nr 38/2001

Na podstawie paragrafu 11 punkt k Statutu Fundacji Gospodarczej uchwala się co następuje:

Paragraf 16 otrzymuje brzmienie:
§ 16
Zarząd Fundacji liczy od 1 do 3 osób.

Gdańsk, 5.03.2001 r.       

 

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.