Menu

26 lutego 2001 (32-35/2001)

Decyzja Prezydium KK nr 32/2001 ws. konkursu „Firma Przychylna Ludziom”

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” upoważnia Janusza Śniadka – Zastępcę Przewodniczącego KK do podpisywania w imieniu Komisji Krajowej umów określonych w decyzji Prezydium KK nr 17/2001 z 23.01.2000 r.

Decyzja Prezydium KK nr 33/2001 ws. opinii o projekcie rozporządzenia RM dot. algorytmu przekazywania środków Funduszu Pracy samorządom wojewódzkim i powiatowym

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” negatywnie opiniuje projekt rozporządzenia Rady Ministrów z 24.01.2001 r. zmieniającego rozporządzenie ws. algorytmu przekazywania środków Funduszu Pracy samorządom wojewódzkim i powiatowym.
Wobec dużego wzrostu rejestrowanego bezrobocia i niskich kwot przewidzianych w ustawie budżetowej na 2001 r. na finansowanie programów aktywnego przeciwdziałania bezrobociu Prezydium KK uważa, że środki Funduszu winny być przeznaczane tylko na konkretne programy zatrudnieniowe i przekwalifikowania, a nie marnowane poprzez matematyczny podział przewidywany w projekcie.
Prezydium KK w tej sytuacji wnosi o:
1) przywrócenie sytemu urzędów pracy nastawionego głównie na pośrednictwo pracy i wspomaganie aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu do kompetencji Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz Prezesa Krajowego Urzędu Pracy,
2) zwiększenie środków Funduszu Pracy na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, w tym dla powiatów uznanych za zagrożone szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym i zagrożonych strukturalną recesją i degradacją społeczną,
3) pokrycie powstałych na koniec 2000 r. zobowiązań powiatów ze środków budżetowych spoza Funduszu Pracy,
4) zmianę sposobu rozdziału środków Funduszu Pracy poprzez wprowadzenia negocjowania kontraktów zadaniowych  dla samorządów wojewódzkich i powiatowych finansowanych z odpowiedniej rezerwy Prezesa Krajowego Urzędu Pracy.
Prezydium KK przypomina, że do omawianego projektu rozporządzenia winna być dołączona - jako istotne stanowisko partnerów społecznych - opinia Naczelnej Rady Zatrudnienia, zgodnie z ustawą z 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu.

Decyzja Prezydium KK nr 34/2001 ws. rozszerzenia składu zespołu powołanego dec. Prezydium KK nr 4/2000

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” postanawia w związku z pracami nad projektem ustawy o podziale, komercjalizacji i prywatyzacji Przedsiębiorstwa Państwowego ”Porty Lotnicze” oraz nad ustawą prawo lotnicze, rozszerzyć powołany decyzją nr 4/2000 z dnia 10.01.2000 r. zespół o następujące osoby:
1. Antonowicz Kazimierz
2. Bauman Jerzy
3. Kowalski Edmund
4. Nalborczyk Jerzy
5. Pacuła Tadeusz
6. Pudełko Zbigniew

Decyzja Prezydium KK nr 35/2001 (do użytku służbowego)

 

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.