Logo
Wydrukuj tę stronę

5 marca 2002 (42-44/2002)

Decyzja Prezydium KK nr 42/02 ws. opinii o rozporządzeniu MPiPS ws. organizacji, zasad i zakresu działania Krajowego i Terenowych Biur FGŚP

W ślad za opinią Związku o projektach ustaw okołobudżetowych Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” negatywnie opiniuje projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej (wg pisma 6.02.02) ws. organizacji, szczegółowych zasad i zakresu działania Krajowego Biura i Terenowych Biur Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
Projekt zakłada likwidację 33 biur terenowych Funduszu, co wydłuży odległości od miejsca zamieszkania pracowników, którym często przez kilka miesięcy nie wypłaca się poborów. Nowa struktura, istniejąca tylko w miastach wojewódzkich, znacznie utrudni, a często uniemożliwi wielu pracownikom dostęp do Funduszu.
O usytuowaniu biur terenowych winny decydować opinie właściwych powiatowych rad zatrudnienia, biorące pod uwagę liczbę podmiotów gospodarczych, procesy restrukturyzacji branż, przedsiębiorstw, skalę upadłości i likwidacji firm. Z pewnością
nie należy likwidować biur terenowych w Elblągu, Słupsku, Koszalinie, Przemyślu, Radomiu, Bielsku-Białej oraz Częstochowie.
Ponadto, Prezydium KK uważa, że na stanowisko dyrektora Krajowego Biura Funduszu winien zostać ogłoszony przez Ministerstwo Pracy konkurs, z udziałem w komisji konkursowej przedstawicieli reprezentatywnych organizacji pracodawców i pracowników.

Stanowisko Prezydium KK nr 43/02 ws. zmian w ustawie o państwowym przedsiębiorstwie użyteczności publicznej „Poczta Polska”

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” stwierdza, że zaproponowana  poprawka  zmieniająca treść ust. 6 art. 25  ustawy z dnia 30 lipca 1997 r. o państwowym przedsiębiorstwie użyteczności publicznej „Poczta Polska”, wniesiona do  projektu ustawy  z dnia 25 stycznia 2002 r.  o zmianach w organizacji i funkcjonowaniu centralnych organów administracji rządowej i jednostek im podporządkowanych oraz o zmianie niektórych ustaw narusza zasadę niezależności struktury kontroli administracji pocztowej, a sposób wprowadzenia  zmiany dotyczącej trybu powołania członków Rady Poczty  bez konsultacji ze związkami zawodowymi - jako przedstawicielem pracowników Poczty Polskiej - jest zaprzeczeniem dialogu społecznego.

Stanowisko Prezydium KK nr 44/02 ws. zmian w ustawie o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” protestuje przeciwko podpisaniu przez Prezydenta RP ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym z dnia 11.12.2001 r. ze względu na objęcie energii elektrycznej podatkiem akcyzowym.
Prezydium KK stwierdza, że wprowadzenie akcyzy na energię elektryczną spowoduje wzrost kosztów utrzymania w rodzinach i dalszy znaczny wzrost kosztów funkcjonowania przedsiębiorstw. Dlatego też Komisja Krajowa już w dniu 20 lutego 2002 r. przyjęła stanowisko, w którym skrytykowała zamiar wprowadzenia akcyzy ze względu na negatywne skutki społeczne i gospodarcze takiego posunięcia.


 

Copyright © NSZZ "Solidarność" • Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie Microworks

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.