Menu

29 stycznia 2002 (22-23/2002)

Decyzja Prezydium KK nr 22/02 ws. opinii o projekcie rozporządzenia Prezesa RM ws. wojewódzkich komisji dialogu społecznego

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” wnosi  następujące uwagi do projektu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów ws. wojewódzkich komisji dialogu społecznego:
1) § 3 
– zwiększyć do 5 liczbę przedstawicieli,
– po wyrazach „w art. 6 ust.1 i art. 7 ust.1” brakuje wyrazu „ustawy”,
2) § 7
– wyrazy „nie rzadziej niż raz na 3 miesiące” zastąpić wyrazami „nie rzadziej niż raz na 2 miesiące”,
3) § 12 ust.4
– zwiększyć liczbę doradców do 3,
4) § 15 ust.2.
– wyrazy „z uwzględnieniem przewodniczącego zespołu” zastąpić wyrazami „bez uwzględnienia przewodniczącego zespołu”,
– skreślić wyrazy „przy czym co najmniej jeden z tych przedstawicieli musi być członkiem komisji”,
5) § 18
– dopisać: „i na życzenie danej organizacji przekazuje się jej kopię nagrania.”,
6) § 19
- dopisać prawo organizacji wniesienia sprostowań do przekazanego protokołu. Jeżeli sprostowanie popierają wszystkie strony, to protokół zostaje poprawiony, natomiast w przypadku rozbieżności sprostowania są dołączone do protokołu,
7) § 20
- wyrazy „tygodniowym wyprzedzeniem” zastąpić wyrazami „dziesięciodniowym wyprzedzeniem”.
Pozytywną opinię warunkujemy uwzględnieniem powyższych uwag.

Decyzja Prezydium KK nr 23/902 (do użytku służbowego)

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.