Menu

Decyzja Prezydium KK nr 99/20 ws. opinii o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 15 lipca 2020 r. (druk nr 160)

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” pozytywnie opiniuje senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 15 lipca 2020 r. (druk nr 160).
Celem ustawy jest przywrócenie emerytom urodzonym także w innym niż 1953 roku pełnej podstawy obliczenia emerytury, pomniejszonej w 2012 r. w sposób zaskakujący, o kwoty pobranych emerytur wcześniejszych.
Jak już wskazaliśmy w Decyzji Prezydium KK NSZZ „Solidarność” nr 84/19 jest kwestią wątpliwą (w świetle art.2 Konstytucji RP i zasady zaufania obywateli do państwa), czy osoby z wcześniejszych roczników 1949-1952 miały realną wiedzę i możliwość dostosowania się do skutków zmian legislacyjnych polegających na wprowadzeniu art.25 ust.1b ustawy o emeryturach i rentach z FUS. Zasada zaufania obywateli do państwa musi realistycznie zakładać, że odbiorcy normy potrzebują czasu, aby przyswoić w pełni konsekwencje zmian legislacyjnych. Dopiero po okresie „przyswajania” skutków nowych regulacji można mówić o autonomicznych i swobodnych decyzjach ubezpieczonych. Trybunał Konstytucyjny, w uzasadnieniu wyroku P 20/16 wskazał, że wprowadzenie art.25 ust.1b wiązało się z szeregiem wątpliwości, nie tylko wobec kobiet z rocznika 1953, ale innych, które spełniły przesłanki do uzyskania emerytury powszechnej do końca 31 grudnia 2012 r.
Tak więc, pozytywnie postrzegamy rozszerzenie możliwości przeliczenia świadczenia emerytalnego dla osób, które skorzystały z wcześniejszej emerytury także w odniesieniu do innych roczników niż rocznik 1953.
Słusznie w uzasadnieniu projektu Senat wskazuje, że brak odniesienia TK do innych roczników niż 1953 jest wynikiem faktu, że TK rozpatrywał skargę konstytucyjną (która z definicji dotyczy określonego podmiotu) i TK musiał orzec wyłącznie w granicach zaskarżenia. Rolą ustawodawcy jest wyciągnięcie pełnych wniosków z uchybień w budowie sytemu ubezpieczeń społecznych jakich się dopuścił oraz działania na rzecz zwiększenia zaufania obywateli do tego sytemu.
Podpisana przez Prezydenta RP 9 nowelizacja ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, dotycząca ustalania wysokości emerytury powszechnej dla osób z rocznika 1953 była działaniem we właściwym kierunku, ale działaniem niepełnym.
W kontekście procedowanego projektu ustawy Prezydium KK NSZZ „Solidarność” po raz kolejny apeluje o przestrzeganie zasad poprawnej legislacji i załączanie ocen skutków regulacji (OSR) do przedkładanych projektów. Brak OSR stanowi przejaw niedopuszczalnej niedbałości w procesie legislacyjnym, która  nie może być akceptowana.

 

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.