Menu

Decyzja Prezydium KK nr 13/20 ws. opinii o poselskim projekcie KP KO ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUS oraz niektórych innych ustaw

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” wnosi następujące uwagi do poselskiego projektu Klubu Parlamentarnego Koalicja Obywatelska ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw.
Projekt ma na celu  zniesienie zasady zmniejszania lub zawieszania renty osobom, których dochody przekraczają ustalone limity. Skutkiem zaproponowanych zmian ma być zwiększenie zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami.
Prezydium KK podkreśla, że ubezpieczenie rentowe służy do zrekompensowania osobom, które na skutek wypadków losowych nie mogą w pełni lub w ogóle podejmować płatnej pracy, utraconych potencjalnych dochodów. Całkowite zniesienie limitów ograniczających zarobkowanie rentobiorcom będzie zaprzeczeniem tej zasady. Zdaniem NSZZ „Solidarność” zaproponowane rozwiązanie nie przyczyni się do zwiększenia zatrudnienia osób niepełnosprawnych, a jedynie do jego zintensyfikowania przez osoby już pracujące.
Prezydium KK zwraca uwagę, że system ubezpieczeń społecznych powinien  zapewnić skuteczną ochronę w pierwszej kolejności osobom niezdolnym do pracy znajdującym się w najtrudniejszej sytuacji tzn. takich, które ze względu na stan zdrowia oraz kwalifikacje zawodowe nie mają szans na podjęcie zatrudnienia albo zwiększenie dochodów z pracy. Należy także zwrócić uwagę na wnioski pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli z dnia 17 lipca 2019 r. wzywające Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych  do większej aktywności i pracy koncepcyjnej nad opracowaniem i wdrożeniem rozwiązań zwiększających skalę zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami.
Prezydium KK NSZZ „Solidarność” wskazuje na konieczność kompleksowego podejścia do problematyki zwiększenia skali zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, a opiniowany projekt realizuje kwestię szczegółową oraz cząstkową i nie rozwiązuje istoty problemu.

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.