Menu

Decyzja Prezydium KK nr 117/19 ws. opinii o projekcie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2020 r.

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” stwierdza, że wysokość zaproponowanego wynagrodzenia w projekcie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r. jest niezadawalająca.

NSZZ „Solidarność” podtrzymuje propozycje wzrostu wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r. nie mniej niż o 12 % - wyrażoną we wspólnym stanowisku strony pracowników Rady Dialogu Społecznego w dniu 22 maja 2019 roku reprezentowanej przez NSZZ „Solidarność”, Forum Związków Zawodowych oraz Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych.

Proponowana przez rząd dynamika wzrostu wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę jest niewystarczająca i oddala od celu określonego zarówno w komunikacie wspólnym rządu RP i NSZZ „Solidarność” z 2007 r., jak i w pakiecie antykryzysowym z 2009 r. W obu dokumentach deklarowano systematyczne podnoszenie minimalnego wynagrodzenia tak, aby mogło ono stanowić 50% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Zaproponowane wynagrodzenie minimalne w wysokości 2450 zł spowoduje brak zbliżania się tegoż wynagrodzenia do oczekiwanego przez NSZZ „Solidarność” poziomu 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Proponowana przez rząd wysokość minimalnego wynagrodzenia stanowi niewielki wzrost relacji do przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej względem 2017 roku (0,09 pkt. proc). W związku
z tym, występuje istotne ryzyko nieosiągniecia zadeklarowanej przez rząd relacji równej 46,9%, ze względu na niedoszacowany wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej dla 2020 roku, co już można było zaobserwować w 2018 roku oraz biorąc pod uwagę nominalne tempo wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowejna 2019 rok ujęte
w Założeniach projektu budżetu państwa ma 2020 rok.

Prezydium KK podkreśla aktualność postulatu przyjęcia rozwiązań zaproponowanych
w obywatelskim projekcie ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę przygotowanym przez NSZZ „Solidarność”. Celem tej regulacji jest stopniowe podwyższanie minimalnego wygrodzenia za pracę do wysokości 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w tempie uwzględniającym wzrost gospodarczy.

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.