Menu

Decyzja Prezydium KK nr 184/18 ws. opinii o projekcie rozporządzenia MIiR ws. wzoru wniosku o dopłaty do czynszu oraz wzorów oświadczeń i zobowiązania dołączanych do wniosku o dopłaty do czynszu

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” wnosi następujące zastrzeżenia do projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 listopada 2018 r.,
w sprawie wzoru wniosku o dopłaty do czynszu oraz wzorów oświadczeń i zobowiązania dołączanych
do wniosku o dopłaty do czynszu.

Projekt rozporządzenia stanowi realizację upoważnienia zawartego w art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych
w pierwszych latach najmu mieszkania
(dalej ustawa). Projektowane przepisy mają charakter techniczny i nie budzą wątpliwości z wyjątkiem następujących kwestii.

Zdaniem Prezydium KK NSZZ „Solidarność” wyjaśnienia wymaga tytuł i treść załącznika do projektu rozporządzenia nr 1 cz. II. (DANE INNYCH OSÓB BĘDĄCYCH NAJEMCAMI MIESZKANIA, W ZWIĄZKU Z NAJMEM, KTÓREGO MAJĄ BYĆ SOSOWANE DOPŁATY DO CZYNSZU). Ustawa nie zawiera definicji innych osób będących najemcami w przytoczonym tytule. Ponadto w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia MIiR ws.wzoru wniosku o dopłaty do czynszu oraz wzorów oświadczeń
i zobowiązania dołączanych (…)
nie można odnaleźć jasnych, czytelnych powodów zbierania danych, o których mowa w załączniku 1 pkt II. Jednocześnie wątpliwości budzi treść oświadczenia składanego przez najemcę, w którym powołuje się na współnajemcę, również niezdefiniowanego w ustawie. Użycie niedookreślonych zwrotów utrudni odpowiednie wypełnienie wniosku, przedłużając termin załatwienia sprawy.

 

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.