Menu

Decyzja Prezydium KK nr 183/18 ws. opinii o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” pozytywnie ocenia Inicjatywę Komisji do spraw Petycji Sejmu RP dotyczącą zmiany ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, która jest odpowiedzią na petycję skierowaną do Sejmu przez Stowarzyszenie Gdynian Wysiedlonych
z siedzibą w Gdyni.

Celem projektowanej ustawy jest poszerzenie zakresu podmiotowego ustawy
o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego
o osoby, które zostały poddane deportacjom organizowanym przez okupacyjne władze niemieckie w siedmiu pierwszych miesiącach wojny, co zasługuje na zdecydowaną aprobatę Związku .

Prezydium Komisji Krajowej zwraca uwagę, że aktualne brzmienie art. 4 ust 3
wzbudza wątpliwości i proponuje wyrażenie: „z przyczyn politycznych, religijnych
i narodowościowych” zastąpić zapisem: „z przyczyn politycznych, religijnych lub narodowościowych”. Przykładowo deportacje do ZSRR miały charakter masowy
i w  większości przypadków oparte były na kryterium narodowościowym.  

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.