Menu

Stanowisko Prezydium KK nr 5/18 w sprawie ograniczenia środków budżetowych na działalność Państwowej Inspekcji Pracy na 2019 rok

Podczas posiedzenia Sejmowej Komisji Finansów Publicznych w dniu 28 listopada 2018 roku zgłoszona została przez Posła Łukasza Schreibera poprawka do projektu ustawy budżetowej na rok 2019 polegająca na zmniejszeniu wydatków w części 12 – Państwowa Inspekcja Pracy w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych w urzędach naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (rozdział 75101) o kwotę 20 milionów złotych, która niestety została przyjęta.

NSZZ „Solidarność” sprzeciwia się ograniczaniu budżetu Państwowej Inspekcji Pracy, której powierza się coraz więcej ustawowych zadań (m.in. nowe obowiązki wynikające
z wprowadzenia ograniczenia handlu w niedziele, kontynuowanie kontroli wypłacania wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wysokości minimalnej stawki godzinowej, wzmożone kontrole legalności zatrudnienia cudzoziemców). Sprawność funkcjonowania oraz szybkość podejmowania decyzji przez odpowiednio wynagradzanych inspektorów
i pracowników Inspekcji Pracy procentuje zwiększeniem przestrzegania praw pracowniczych.

Zmniejszenie wydatków Państwowej Inspekcji Pracy może ograniczyć i spowolnić oczekiwaną aktywność Inspekcji, co nie jest do zaakceptowania przez NSZZ „Solidarność”.

Takie działanie jest tym bardziej niezrozumiale i krzywdzące dla tej instytucji i jej pracowników, że równocześnie proponuje się zwiększenie wydatków dla funkcjonariuszy służby więziennej oraz policji a także celników funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej.

Przypominamy, że 23 listopada 2018 r. Sejm RP przyjął sprawozdanie głównego inspektora pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2017 r, z którego między innymi wynika, że w roku ubiegłym Państwowa Inspekcja Pracy wyegzekwowała wypłatę wynagrodzenia i innych świadczeń ze stosunku pracy na kwotę ok. 136 mln zł na rzecz
87 tys. poszkodowanych pracowników. Dzięki działaniom PIP ponad 17 tys. osób, które pracowały w oparciu o umowę cywilnoprawną lub bez żadnej umowy, otrzymało w 2017 r. umowy o pracę. To dwukrotnie więcej niż w roku poprzednim. Ogółem inspektorzy pracy wyeliminowali w roku sprawozdawczym bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia ponad 77 tys. pracowników i innych osób świadczących pracę.

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” podkreśla, że przyjęciu sprawozdania przez Sejm towarzyszyła pozytywna rekomendacja, w której podkreślano,  że inspektorzy pracy w pełni zrealizowali program działania przyjęty na rok 2017, a statystyka przedstawiona w sprawozdaniu potwierdza wysoką aktywność, profesjonalizm
i zaangażowanie Państwowej Inspekcji Pracy w działaniach na rzecz przywracania praworządności w stosunkach pracy. Pozytywnie oceniono działalność PIP i wskazano, że  skutecznie realizuje powierzoną misję, a efekty ubiegłorocznej działalności przyniosły wyraźne efekty w obszarze prawnej ochrony pracy oraz pozytywne skutki w postaci zwiększenia poziomu bezpieczeństwa w kontrolowanych zakładach pracy.

Kierując się dobrem pracowników Prezydium Komisji Krajowej wnosi o wycofanie przedmiotowej poprawki.

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.