Logo
Wydrukuj tę stronę

Decyzja Prezydium KK nr 80/18 ws. propozycji wysokości świadczeń rodzinnych oraz kryteriów dochodowych uprawniających do nich od dnia 1 listopada 2018 roku

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” po analizie przyjętych przez Radę Ministrów w dniu 15 maja 2018 r. propozycji weryfikacji wysokości kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń zawartych w ustawie o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r. 1952 z późn. zm.) stwierdza, że są one niewystarczające, a argumentacja uzasadniająca te propozycje nieadekwatna do istoty celów, które ma spełniać system świadczeń rodzinnych.

Utrzymywanie na nie zmienionej od 2015 roku wysokości kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych oraz wysokości świadczeń rodzinnych
(z wyłączeniem zasiłku pielęgnacyjnego oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego), będzie skutkowało marginalizacją systemowego wsparcia rodzin, a w obliczu świadczeń powszechnych, takich jak zasiłek wychowawcze, czy jednorazowe świadczenie przyznawane dla dzieci w wieku szkolnym bez jakiegokolwiek limitu dochodowego, wręcz będzie generowało nierówności rozwojowe pomiędzy dziećmi z rodzin ubogich w stosunku do dzieci w rodzinach lepiej sytuowanych. 

Z uwagi na powyższe, Prezydium KK proponuje, aby wysokości kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych od dnia 1 listopada 2018 roku kształtowały się następująco:

- kryterium dochodowe dla rodziny z dzieckiem - 754 zł

- kryterium dochodowe dla rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym - 844 zł

Zaproponowane kwoty zabezpieczają minimalny poziom kryterium, gwarantujący utrzymanie realnej granicy wsparcia do roku 2021, według predykcji opartych na trendach historycznych.

Jednocześnie Prezydium KK proponuje, aby wysokości zasiłków rodzinnych od dnia
1 listopada 2018 roku wynosiły:

- zasiłek rodzinny na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia – 101 zł,

- zasiłek rodzinny na dziecko w wieku poniżej 18. roku życia – 138 zł,

- zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24 roku życia – 152 zł.

Są to kwoty gwarantujące odpowiednie wsparcie do 2021 roku zapewniając jednakowy dla wszystkich beneficjentów, bez względu na ich wiek, bufor bezpieczeństwa – tj. na poziomie uwzględniającym wzrost cen koszyka artykułów żywnościowych dla rodzin
z dziećmi.

Copyright © NSZZ "Solidarność" • Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie Microworks

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.