Menu

Decyzja Prezydium KK nr 78/18 ws. opinii o poselskim projekcie ustawy KP PO o pomocy osobom niesamodzielnym

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” dostrzega potrzebę wsparcia opiekunów osób niesamodzielnych, od lat postulując o systemowe rozwiązania w zakresie opieki długoterminowej w Polsce, która staje się coraz większym wyzwaniem w obliczu zmian struktury wiekowej społeczeństwa.

Projekt ustawy Klubu Poselskiego PO o pomocy osobom niesamodzielnym wychodzi naprzeciw tym wyzwaniom m.in. poprzez wprowadzenie "urlopu wytchnieniowego" dla wszystkich, którzy osobiście opiekują się osobami niesamodzielnymi; tzw. "czeku opiekuńczego" dla tych opiekunów, którzy łączą pracę zawodową z opieką; uelastycznienie czasu pracy dla opiekunów godzących opiekę z życiem zawodowym.

Zdaniem NSZZ „Solidarność” zasadniczą jednak kwestią jest transparentność projektu z reformą orzecznictwa zapowiadaną przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, która ma być przedstawiona jeszcze w tym roku, dlatego bez oficjalnego ogłoszenia decyzji w jakiej formie reforma orzecznictwa wejdzie w życie, trudno jest ocenić spójność projektu z przygotowywaną reformą.

Prezydium KK zwraca także uwagę, że w art. 21 projektu – koszty usług opiekuńczych są wyrażone w procentach w stosunku do  najniższego wynagrodzenia – biorąc pod uwagę, że projektodawca chciał odnieść się do wartości minimalnego wynagrodzenia za pracę, NSZZ „Solidarność” nie może zgodzić się na wiązanie zwracanych przez gminę kosztów opieki z wysokością minimalnego wynagrodzenia. Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę jest corocznie przedmiotem negocjacji partnerów społecznych
w Radzie Dialogu Społecznego. Zaproponowane rozwiązanie prowadzi do ograniczeń możliwości wzrostu minimalnego wynagrodzenia, kładąc presję na stronę rządową do wstrzymywania dynamiki wzrostu minimalnego wynagrodzenia, która wpływa bezpośrednio na wysokość wydatków budżetowych potrzebnych na podwyższenie świadczeń powiązanych z minimalnym wynagrodzeniem.   

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.