Menu

Decyzja Prezydium KK nr 37/18 ws. opinii do projektu Strategii „5G dla Polski”

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” pozytywnie ocenia projekt Strategii „5G dla Polski” (zwany dalej Strategią), którego celem jest przygotowanie kraju do zmian dotyczących cyfryzacji poprzez wdrożenie technologii 5G.

Zdaniem autorów dokumentu wprowadzenie technologii 5G jest warunkiem powodzenia realizacji koncepcji „Przemysł +”, a Strategia wyznacza takie cele jak: rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej nowej generacji oraz wdrożenie usług opartych na sieci 5G i zbiorach danych do roku 2025.

Za szczególnie istotne dla obywateli i pracowników są działania, które będą wpływać na zmniejszanie różnic rozwojowych oraz zachowanie spójności społecznej, przyczyniając się także do ograniczenia barier i zapobiegania zjawisku wykluczenia na rynku pracy. Jednocześnie mając na względzie informacje zawarte w projekcie Strategii, dotyczące powstawania nowych miejsc pracy, ale także możliwych, jednoczesnych likwidacji zarówno miejsc pracy jak i zawodów, NSZZ „Solidarność” postuluje przygotowanie przez stronę rządową analizy potencjalnych zmian na rynku pracy wynikających z wprowadzenia Strategii.

Projekt Strategii dostrzega i analizuje potencjał nowej technologii, a także wskazuje narzędzia zarówno prawne jak i organizacyjne, które powinny zostać wdrożone, aby cele Strategii zostały zrealizowane.

Prezydium Komisji Krajowej oczekuje konsultacji zarówno z partnerami społecznymi, jak i obywatelami, w zakresie niezbędnych zmian legislacyjnych związanych z realizacją celów Strategii, a w szczególności dotyczących pola elektromagnetycznego. Zdaniem ekspertów pozostawienie bez zmian  tego obszaru może utrudniać, a w pewnych sytuacjach nawet uniemożliwiać rozwój sieci 5G.  Jednocześnie Prezydium Komisji Krajowej  uważa za konieczne badanie i monitorowanie przez stronę rządową skutków działania pola elektromagnetycznego na zdrowie obywateli.

NSZZ „Solidarność” zwraca uwagę na zasygnalizowane w dokumencie braki w regulacjach związanych z ochroną danych osobowych i przetwarzaniem danych, co powinno zostać naprawione, szczególnie wobec planowanego  rozwoju telemedycyny.

 Prezydium Komisji Krajowej wnioskuje o przedstawienie analizy kosztów wprowadzenia Strategii, która umożliwi jej całościową ocenę oraz o ustanowienie ośrodka koordynującego jej wykonanie w osobie Prezesa Rady Ministrów.

Prezydium Komisji Krajowej przedstawia uwagi szczegółowe do projektu Strategii 5G:

  1. Do uruchomienia i rozwoju sieci 5G niezbędna jest odpowiednia ilość widma radiowego. Kluczowe znaczenie będzie miał zakres 3,4–3,8 GHz. Aktualnie stan posiadania tych częstotliwości przez poszczególnych operatorów jest skrajnie nierówny. Dlatego należy stworzyć warunki do szybkiego uzupełnienia zasobów i zapewnienia równowagi konkurencyjnej na rynku (z oczywistą korzyścią dla użytkowników usług 5G).

Z kolei mając na uwadze niezwykle wysokie ceny, jakie padły podczas aukcji LTE, warto zadbać o takie reguły przyszłej aukcji pasma 700 MHz, aby zostały odpowiednio wyważone cele finansowe budżetu z jednej strony, a z drugiej - cele społeczne i możliwości rozwoju przedsiębiorstw działających w naszym kraju. Jednocześnie – właśnie na początku budowy nowych technologii - warto sobie odpowiedzieć na pytanie, czy udział w realizacji przedsięwzięcia każdej z zainteresowanych stron (w tym operatorów, dostawców sprzętu, dostawców usług) jest proporcjonalny do spodziewanych korzyści dla nich. Istotne jest, aby koszty powstania nowych technologii nie obciążały wyłącznie jednej grupy uczestników łańcucha wartości.

  1. Warto również zaznaczyć, że 5G to również światłowód. Bez rozległej, dobrze rozwiniętej sieci światłowodowej stacje bazowe sieci 5G nie będą miały jak przenosić ruchu. Z tego względu wsparciu dla 5G powinno towarzyszyć wsparcie dla rozwoju sieci optycznych – likwidacja barier inwestycyjnych oraz ograniczanie obciążeń regulacyjnych sieci nowych generacji.
Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.