Menu

Decyzja Prezydium KK nr 18/17 ws. opinii o projekcie rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w ...

 

 

ws. opinii o projekcie rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych
z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych
jednostkach budżetowychPrezydium KK NSZZ „Solidarność” negatywnie ocenia podwyższenie jedynie górnej granicy w początkowych kategoriach zaszeregowania, dotyczących wynagrodzenia zasadniczego. Tracą one bowiem swoją cechę charakterystyczną o wąskich przedziałach płacowych. Taka zamiana powoduje jeszcze większe przenikanie się płac, co skutkować będzie brakiem rozróżnienia wyższych stanowisk.

 

Dla przykładu przedział wynagrodzeń dla I kategorii zaszeregowania pracowników OHP jest wyższy od kolejnych do VII włącznie. Dla pierwszych kategorii zaszeregowania występuje tendencja malejących przedziałów wynagrodzeń, po czym od IX kategorii jest rosnąca. Osoba będąca w I kategorii zaszeregowania może dostawać taką samą stawkę zasadniczą jak osoba z II-XIV kategorii. W związku z tym należałoby przeanalizować, czy prawidłowy jest system wynagrodzeń, a w szczególności przedziały wynagrodzeń, które są za szerokie. Jest to ważny aspekt, który może działać motywująco  i wpływać na wzrost  efektywności pracy.

Zgodnie z zawartym w rozporządzeniu uzasadnieniem na temat podmiotów, które są objęte zmianą wynika, że będzie ona dotyczyła około 200 osób. Nasuwa się pytanie, ile z tych osób otrzymuje wynagrodzenie minimalne i jakie będą skutki proponowanej zmiany dla finansów publicznych. W uzasadnieniu do rozporządzenia projektodawca wskazuje, że jest to jedynie możliwość pracodawców, a nie obligatoryjne ustalenie wyższych wynagrodzeń. Niemniej jednak konieczne jest wskazanie szacunku kosztów, nawet jeśli są one nieznaczne i nieobligatoryjne.  

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.