Menu

Decyzja Prezydium KK nr 16/17 ws. opinii o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym i ustawy – Prawo o ruchu drogowym

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” stwierdza, że zaproponowane rozwiązania w senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym i ustawy – Prawo o ruchu drogowym zmieniają dotychczasowe zasady obliczania akcyzy na samochody osobowe.

Propozycje zawarte w projekcie polegają przede wszystkim na oderwaniu stawek akcyzy od wartości pojazdu i uzależnienie jej od pojemności silnika i europejskiej normy poziomu spalin, przy jednoczesnym uwzględnieniu deprecjacji samochodów ze względu na ich wiek. Konstrukcja podatku oparta na 8 kategoriach pojemności silnika i 4 kategoriach wiekowych pozwala z jednej strony na ograniczenie możliwości zaniżania wartości rejestrowanych samochodów, a z drugiej strony -uzależnia wartość opłaty akcyzowej od normy spalania. Taka konstrukcja będzie miała wpływ na zmianę struktury wieku nabywanych aut, zaś w dłuższym okresie - na ochronę środowiska, a także na poprawę stanu technicznego pojazdów oraz bezpieczeństwa na drogach.

Brak jest jednak szczegółowej analizy wzrostu dochodów budżetowych z tytułu akcyzy. Ponadto, jeżeli Ministerstwo Finansów szacuje, że dotychczasowe zaniżanie wartości prowadzi do ubytków w wysokości 500 mln rocznie, a rozwiązania zawarte w projekcie mają przeciwdziałać ubytkom to, zdaniem Prezydium KK, projektowany wzrost tych dochodów jest niedoszacowany. Nie ma również informacji o wysokości dochodów z tytułu rejestracji nowych aut w kraju, zamiast praktyki rejestracji za granicą.

W uzasadnieniu do projektu nie przeprowadzono również analizy rozszerzenia objęcia podatkiem akcyzowym wszystkich pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 3,5 t, a nie (jak dotychczas) tylko samochodów osobowych oraz jej wypływu na działalność gospodarczą 

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.