Menu

Decyzja Prezydium KK nr 116/16 ws. opinii o projekcie rozporządzenia MRPiPS z dn.19 lipca 2016 r. ws. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r.

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” podtrzymuje swoje stanowisko wyrażone wspólnie z pozostałymi centralami związkowymi w dniu 19 lipca 2016 r, w którym akceptuje rządową propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r. w wysokości 2000 zł.

Jednocześnie Prezydium KK przypomina, że w kwietniu 2011 roku został złożony w Sejmie zainicjowany przez NSZZ „Solidarność”, obywatelski projekt nowelizacji ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, którego zapisy gwarantują stopniowe podwyższanie minimalnego wynagrodzenia - do wysokości 50 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej - w tempie zgodnym ze wzrostem gospodarczym. Prezydium KK NSZZ „Solidarność” postuluje jak najszybsze rozpoczęcie prac nad rozwiązaniami zawartymi w tym projekcie.

Należy także nadmienić, że zasadność dążenia do osiągnięcia relacji wynagrodzenia minimalnego do przeciętnego na poziomie 50% została poparta podpisaną w 2007 roku wspólnie przez Rząd RP i NSZZ „Solidarność” deklaracją systematycznego podnoszenia wynagrodzenia, tak aby już 2010 roku mogło stanowić 50% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

 

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.