Menu

Decyzja Prezydium KK nr 48/16 ws. opinii o projekcie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2017

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” wnosi o dodanie do programu badań statystycznych na rok 2017 w pkt 1.23 RYNEK PRACY następujących zagadnień:

-     "Pracownicy w zagranicznej podróży służbowej na podstawie art. 77(5) Kodeksu pracy"

-     "Delegowani pracownicy w ramach świadczenia usług (wypełniający druk A1)".

Przedmiotowe badania pokażą skalę migracji zarobkowej w dwóch płaszczyznach.
Po pierwsze w kontekście liczby osób w zagranicznej podróży służbowej odbywanej na podstawie przepisów Kodeksu pracy. Badanie miałoby na celu wskazanie rzeczywistego czasu trwania podróży służbowej. Z posiadanych przez NSZZ „Solidarność” informacji wynika, że zagraniczna podróż służbowa niektórych pracowników trwa nieprzerwanie przez kilka miesięcy. To badanie należy przeprowadzić wśród pracodawców.

Po drugie, proponowane badanie, co do liczby osób delegowanych i czasokresu delegowania z jednoczesnym wypełnianiem druku A1 wskaże, jak się wydaje, dane statystyczne dotyczące skali delegowania pracowników w ramach świadczenia usług. W związku z tym, że krajowe ustawodawstwo prawa pracy nie zawiera odnośnych przepisów delegowania obywateli polskich do innych krajów w ramach świadczenia usług (w kontekście dyrektywy 96/71/WE), jak w przypadku zagranicznej podróży służbowej z Kodeksu pracy, przeprowadzenie drugiego z badań jest możliwe przez statystykę zaświadczeń A1.

Prezydium KK NSZZ „Solidarność” uzasadnia konieczność dodania powyższych badań w celu określenie liczby osób czasowo pracujących za granicą w związku z rosnącą migracją zarobkową obywateli polskich do innych krajów. Kodeks pracy w art. 77(5) Kodeksu pracy reguluje tylko podróż służbową pracowników. Przeprowadzając badanie wśród pracodawców można tylko częściowo uzyskać dane dotyczące liczby i czasokresu przebywania pracowników w zagranicznej podróży służbowej. Druga grupa obywateli polskich pracujących za granicą (pracowników, osób świadczących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych oraz osób pracujących na własny rachunek) to często pracownicy oddelegowani o czym świadczy pkt 3 zaświadczenia A1 o ustawodawstwie, dotyczącym zabezpieczenia społecznego mającym zastosowanie do osoby uprawnionej.

Ponadto Prezydium KK NSZZ „Solidarność” ponownie przypomina o potrzebie modyfikacji metody pomiaru ubóstwa, w sposób, który odzwierciedli rzeczywiste potrzeby poszczególnych typów gospodarstw domowych. Dotychczas stosowana metodologia jest niedoskonała i rodzi błędne interpretacje zjawiska ubóstwa

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.