Menu

Decyzja Prezydium KK nr 47/16 ws. opinii o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy oraz ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy

Prezydium Komisji Krajowej wnosi uwagę do poselskiego (KP PIS) projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy oraz ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy.

Zgodnie z obowiązującym pkt 3) ust 3 art. 8 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy, we wniosku o przyznanie świadczeń przedsiębiorca składa oświadczenie o braku przesłanek do ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy, o których mowa w art. 11, art. 12 ust. 2lub art. 13 ust. 3ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze.

Mając na uwadze treść ustępu 3 art. 8 , proponowana zmiana powinna brzmieć:

3) braku przesłanek do ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy, o których mowa w art. 11lub   art. 13 ust. 3ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.