Menu

Decyzja Prezydium KK nr 45/16 ws. opinii o projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrożeniem dyrektywy nr 2014/54/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie środków ułatwiających korzystanie z praw przyznanych pracownikom w ...

 

ws. opinii o projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrożeniem dyrektywy nr 2014/54/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie środków ułatwiających korzystanie z praw przyznanych pracownikom w kontekście swobodnego
przepływu pracowników

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” nie zgłasza uwag do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrożeniem dyrektywy nr 2014/54/UE z dnia16 kwietnia 2014 r. w sprawie środków ułatwiających korzystanie z praw przyznanych pracownikom w kontekście swobodnego przepływu pracowników.

Na marginesie należy jednak zwrócić uwagę, że pracownicy migrujący to nie tylko pracownicy w rozumieniu Kodeksu pracy. Przykładowo, zaświadczenie A1 o ustawodawstwie dotyczącym zabezpieczenia społecznego, które ma zastosowanie do osoby uprawnionej (oddelegowanej), wskazuje następujące rodzaje statusu takiej osoby: oddelegowany pracownik najemny, osoba oddelegowana pracująca na własny rachunek, urzędnik służby cywilnej, marynarz, urzędnik służby cywilnej zatrudniony przez jedno państwo i wykonujący pracę najemną/pracę na własny rachunek w jednym lub w kilku innych państwach, pracownik wykonujący pracę najemną w dwóch lub w kilku państwach członkowskich, osoba pracująca na własny rachunek w dwóch lub w kilku państwach członkowskich, osoba należąca do personelu kontraktowego, osoba wykonująca pracę najemną i pracująca na własny rachunek w różnych państwach.

Mając powyższe na uwadze w pełni należy poprzeć nowe zadanie Państwowej Inspekcji Pracy polegające na udzielaniu porad w zakresie zasad członkostwa w związkach zawodowych oraz korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do przedstawicielstw pracowniczych, w tym organów związków zawodowych i rad pracowników (art. 2 pkt 2 komentowanej ustawy). Pracownicy migrujący mają różny status, na co wskazują krajowe przepisy w zakresie zabezpieczenia społecznego. Skuteczne dochodzenie praw przysługujących szeroko rozumianym pracownikom migrującym zależy także od skutecznej ich reprezentacji przez przedstawicielstwa pracownicze, w tym związki zawodowe, poprzez nowelizacje przepisów związkowych pod kątem osób na umowach cywilnoprawnych i pracujących na własny rachunek

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.