Menu

Decyzja Prezydium KK nr 197/15 ws. propozycji do projektu Programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2017

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” postuluje o uzupełnienie w programie badań statycznych statystyki publicznej na rok 2017, w dziale 1.21. LUDNOŚĆ PROCESY DEMOGRAFICZNE, o badanie  „Trwanie życia w zdrowiu”.  Wobec trwającej debaty publicznej o kształcie systemu ubezpieczeń społecznych, dostęp do wspomnianych danych ułatwi rzetelną analizę uwarunkowań ostatecznie zaproponowanych rozwiązań. Jako jedno ze źródeł informacji można wykorzystać statystyki Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczące chorób przewlekłych w poszczególnych kategoriach wieku. Umożliwi to zebranie danych bez konieczności przeprowadzania badań i dodatkowo budowania nowych modeli badawczych.

Jednocześnie Prezydium KK NSZZ „Solidarność” przypomina o konieczności zmodyfikowania metody pomiaru ubóstwa, która uwzględnia koszyki odpowiadające potrzebom określonych typów rodzin/gospodarstw domowych. Dotychczas stosowana metodologia jest niedoskonała i przyczynia się do błędnej analizy problematyki ubóstwa w Polsce. Nowa metodologia powinna zostać opracowana we współpracy z Instytutem  Pracy i Spraw Socjalnych oraz Radą Dialogu Społecznego, gwarantując uwzględnienie postulatów zarówno partnerów społecznych jak i środowiska naukowego. 

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.