Menu

Decyzja Prezydium KK nr 192/15 ws. wskazania przedstawicieli do reprezentowania NSZZ „Solidarność” do podejmowania czynności wobec SOLKARTA Sp. z o.o. oraz TYSOL Sp. z o.o.

 

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” z siedzibą w Gdańsku wskazuje:  Bogdana Bisia Z-cę Przewodniczącego NSZZ „Solidarność” oraz Jerzego Jaworskiego  Skarbnika/Z-cę Przewodniczącego NSZZ „Solidarność” do działania za NSZZ „Solidarność” we wszelkich sprawach związanych z:

1)     wykonywaniem wszelkich praw z przysługujących NSZZ „Solidarność” udziałóww spółce pod firmą ”SOLKARTA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (adres: 80-855 Gdańsk, ulica Wały Piastowskie nr 24), KRS: 0000281342, REGON: 220425060, oraz w spółce pod firmą ”TYSOL” Spółkaz ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (adres: 80-855 Gdańsk, ulica Wały Piastowskie nr 24), KRS: 0000097371, REGON: 190836001 – w szczególności w zakresie reprezentowania NSZZ „Solidarność” na zgromadzeniach wspólników każdej tych Spółek oraz wykonywania prawa głosu, podejmowania uchwał, jak i składania wszelkich oświadczeń woli jako wspólnika tych Spółek, wraz z wykonywaniem wszelkich innych uprawnień majątkowych i korporacyjnych, wynikających z tych udziałów,

2)     złożeniem oświadczenia o objęciu w podwyższonym kapitale zakładowym spółki pod firmą ”TYSOL” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku nowoutworzonych udziałów, oraz składaniem wszelkich oświadczeń w tym zakresie.

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.