Menu

Decyzja Prezydium KK nr 189/15 ws. opinii o projekcie rozporządzenia MPiPS zmieniającego rozporządzenie ws. instytucjonalnej pieczy zastępczej

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” wnosi następujące uwagi do projektu rozporządzania Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 28 września 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Zmiany zaproponowane w przedmiotowym projekcie rozporządzania, mające na celu zapewnienie poprawy przestrzegania praw dzieci poprzez dodatkowe standardy świadczonych w placówkach instytucjonalnej pieczy zastępczej usług, są bezwzględnie potrzebne do zapewnienia poprawy jakości sprawowanej opieki i nie budzą wątpliwości.

Jednocześnie NSZZ „Solidarność” przypomina, że w pierwotnej wersji projektu rozporządzenia z dnia 24.10.2011 r. zakładano, że pod opieką opiekuna/wychowawcyw placówkach, o których mowa w §9 pkt 2 rozporządzenia z dnia 22 grudnia 2011 r. przebywać powinno nie więcej niż 10 dzieci, jednak aktualnie maksymalna liczba dzieci pod opieką 1 opiekuna to 14. Ograniczanie liczby opiekunów grup dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz opiekuńczo-terapeutycznych wpływa negatywnie na jakość usług prowadzonych w tych placówkach i ma swoje odzwierciedlenie w przekraczaniu norm czasu pracy wychowawców.

Ponadto NSZZ „Solidarność” obawia się, że proponowana zmiana §13 pkt 9 mająca na celu ochronę praw pracowniczych wychowawców placówek instytucjonalnej opieki zastępczej jest niewystarczająca, biorąc pod uwagę specyfikę ich pracy. Dotychczasowe działania m.in. ze strony MPiPS (pismo do Starostów z dnia 29.07.2015 r.) mające wpłynąć na praktyki naruszania praw pracowników placówek nie przyniosły skutków, a projektowane uszczegółowienie, przypominające o obowiązku przestrzegania czasu pracy wychowawców, wydaje się jedynie zmianą kosmetyczną. Należy podkreślić, że dostępne badania (Dr J.Szczapaniak-Sienniak UE we Wrocławiu) funkcjonowania systemu instytucjonalnej pieczy zastępczej wykazują dalekie niedofinansowanie systemu, co oznacza ograniczanie pozytywnych zmian w odpowiednich placówkach i wyznaczanie zadań pracowników tych placówek przekraczających możliwości ich wykonania w ustalonych przepisami godzinach. Jednak w uzasadnieniu projektu nie przewiduje się dodatkowych nakładów przeznaczonych na realizację zmian w rozporządzeniu, zatem trudno oczekiwać poprawy sygnalizowanej sytuacji.

 

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.