Logo
Wydrukuj tę stronę

Decyzja Prezydium KK nr 156/15 ws. opinii o projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

 

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” wnosi następujące uwagi do opiniowanego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

I.    Zmiana treści art. 218 § 1 k.k. w kształcie zaproponowanym w art. 1 pkt 1 projektu poprzez usunięcie znamiona „złośliwości naruszania prawa” niewątpliwie może ułatwić organom postępowania karnego ściganie tego rodzaju czynów zabronionych, albowiem po ewentualnym wejściu w życie proponowanej zmiany penalizowane będzie praktycznie każde, choćby jednorazowe, naruszenie praw pracowniczych.

    Drugą zmianę w postaci zamiany „pracownika” na „osobę wykonującą pracę zarobkową” należy ocenić pozytywnie, ale pod warunkiem dokonania modyfikacji,albowiem osoba wykonująca umowę zlecenia albo umowę o dzieło nie jest osobą wykonującą pracę na podstawie stosunku pracy. Proponujemy wykreślenie zwrotu: „wynikające ze stosunku pracy lub ubezpieczenia społecznego” lub dodanie
np. wyrażenia: „jak i w oparciu o inną podstawę prawną” lub podobny.

II.      Proponowaną zmianę brzmienia art. 220 § k.k. zawartą w art. 1 pkt 2 opiniowanego projektu można ocenić pozytywnie, ponieważ poszerza w stosunku do brzmienia obowiązującego zakres osób objętych ochroną przed narażeniem na niebezpieczeństwo tam wskazane tym przepisem o osoby wykonujące pracę zarobkową.

III.    Kierunek proponowanej zmiany art. 29 § 2 Kodeksu pracy jest zgodny
z oczekiwaniami NSZZ „Solidarność”. Związek od wielu lat wskazuje na patologię, do której prowadzi obecne brzmienie tego przepisu (zawieranie umowy o pracęw razie kontroli z zastrzeżeniem, że jest to pierwszy dzień pracy, pomimo że faktycznie praca była świadczona dużo wcześniej). 

     Jednak Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” przedstawia swoje wątpliwości dotyczące przyjęcia założenia, że umowę o pracę należy podpisać najpóźniej na dzień przed rozpoczęciem pracy, co może powodować zbytnie ograniczenie swobody zawierania umów o pracę. NSZZ „Solidarność” wskazuje, że lepszym rozwiązaniem jest wprowadzenie zasady, iż umowę o pracę zawiera się przed dopuszczeniem pracownika do pracy. Taka konstrukcja pozwala na usunięcie wskazywanej powyżej patologii na rynku pracy, a jednocześnie umożliwia szybkie rozpoczynanie pracy, jeżeli obie strony do tego zmierzają.

 

Copyright © NSZZ "Solidarność" • Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie Microworks

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.