Menu

Decyzja Prezydium KK nr 156/15 ws. opinii o projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

 

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” wnosi następujące uwagi do opiniowanego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

I.    Zmiana treści art. 218 § 1 k.k. w kształcie zaproponowanym w art. 1 pkt 1 projektu poprzez usunięcie znamiona „złośliwości naruszania prawa” niewątpliwie może ułatwić organom postępowania karnego ściganie tego rodzaju czynów zabronionych, albowiem po ewentualnym wejściu w życie proponowanej zmiany penalizowane będzie praktycznie każde, choćby jednorazowe, naruszenie praw pracowniczych.

    Drugą zmianę w postaci zamiany „pracownika” na „osobę wykonującą pracę zarobkową” należy ocenić pozytywnie, ale pod warunkiem dokonania modyfikacji,albowiem osoba wykonująca umowę zlecenia albo umowę o dzieło nie jest osobą wykonującą pracę na podstawie stosunku pracy. Proponujemy wykreślenie zwrotu: „wynikające ze stosunku pracy lub ubezpieczenia społecznego” lub dodanie
np. wyrażenia: „jak i w oparciu o inną podstawę prawną” lub podobny.

II.      Proponowaną zmianę brzmienia art. 220 § k.k. zawartą w art. 1 pkt 2 opiniowanego projektu można ocenić pozytywnie, ponieważ poszerza w stosunku do brzmienia obowiązującego zakres osób objętych ochroną przed narażeniem na niebezpieczeństwo tam wskazane tym przepisem o osoby wykonujące pracę zarobkową.

III.    Kierunek proponowanej zmiany art. 29 § 2 Kodeksu pracy jest zgodny
z oczekiwaniami NSZZ „Solidarność”. Związek od wielu lat wskazuje na patologię, do której prowadzi obecne brzmienie tego przepisu (zawieranie umowy o pracęw razie kontroli z zastrzeżeniem, że jest to pierwszy dzień pracy, pomimo że faktycznie praca była świadczona dużo wcześniej). 

     Jednak Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” przedstawia swoje wątpliwości dotyczące przyjęcia założenia, że umowę o pracę należy podpisać najpóźniej na dzień przed rozpoczęciem pracy, co może powodować zbytnie ograniczenie swobody zawierania umów o pracę. NSZZ „Solidarność” wskazuje, że lepszym rozwiązaniem jest wprowadzenie zasady, iż umowę o pracę zawiera się przed dopuszczeniem pracownika do pracy. Taka konstrukcja pozwala na usunięcie wskazywanej powyżej patologii na rynku pracy, a jednocześnie umożliwia szybkie rozpoczynanie pracy, jeżeli obie strony do tego zmierzają.

 

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.