Menu

Decyzja Prezydium KK nr 149/15 ws. opinii o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” pozytywnie opiniuje senacki projekt(druk nr 1008) ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Projekt zakłada rozszerzenie prawa do ubiegania się o zasiłek dla bezrobotnych wobec osób, które sprawowały opiekę nad niepełnosprawnymi, w związku z czym były wyłączone z rynku pracy. Wypłata zasiłku ma na celu zapewnienie środków utrzymania ww. osób z uwagi na utratę przez nie prawa do świadczeń społecznych spowodowaną ustaniem opieki (śmierć niepełnosprawnego). Przedstawione przez wnioskodawców argumenty są uzasadnione społecznie, natomiast w zakresie ekonomicznym należy dokonać szczegółowej analizy finansowej. Dane o wydatkach na poziomie 68 mln zł nie zostały dostatecznie wykazane w uzasadnieniu projektu, a z uwagi na skutki finansowe ewentualnej zmiany ustawy dla Funduszu Pracy konieczna jest realna ocena. W tym zakresie projekt wymaga uzupełnienia.

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.