Menu

UCHWAŁA Nr 16 XXIX KZD ws. zmian w Uchwale nr 16 XXVI KZD

Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” wprowadza następujące zmiany
 w Uchwale Nr 16 XXVI KZD:

  1. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Zadaniem KFS i RFS jest niesienie pomocy osobom uczestniczącym w akcji strajkowej oraz innych akcjach, o których mowa w ust. 1”.

  1. dopisuje się nowy § 6 w brzmieniu:
  2. Rada KFS samodzielnie podejmuje decyzje o zgodzie na pokrycie kosztów akcji protestacyjnych do kwot jej przypisanych, w pozostałych przypadkach wniosek wraz z opinią przesyła do organu, którego zgoda jest wymagana.
  3. Zgody na sfinansowanie akcji protestacyjnej, wymagające akceptacji Prezydium KK lub Komisji Krajowej, Rada KFS wydaje po uzyskaniu pozytywnej decyzji Prezydium KK lub uchwały KK.
  4. Wszystkie wnioski i dokumenty rozliczeniowe muszą być kierowane do Rady KF.
  5. Rada KFS i Prezydium KK przekazują okresowo informacje o wpływach i wydatkach Krajowego Funduszu Strajkowego Komisji Krajowej, zwłaszcza po przekroczeniu wysokości wydatków nad wpływami w danym okresie (roku).

W konsekwencji zmianie ulega numeracja kolejnych paragrafów. 

 

 

 

  1. w nowym § 10 ust. 4 dopisuje się podpunkt d) w brzmieniu:

„inne formy akcji podejmowanych w imię obrony podstawowych celów statutowych Związku oraz realizacji Uchwały Programowej Związku.”

  1. Zmianie ulega numeracja paragrafów przywołanych w treści :
  2. § 9 ust. 13 – przywołuje    § 10 ust.4 
  3. § 11 pkt d) – przywołuje   § 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.