Menu

STANOWISKO Nr 1 XXIX KZD ws. wieku emerytalnego

Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarno艣膰” pozytywnie ocenia przywrócenie progów wiekowych uprawniaj膮cych pracowników do przej艣cia na emerytur臋 w wieku 60 lat dla kobiet i 65 lat dla m臋偶czyzn. Jednak dla pe艂nej realizacji postulatów NSZZ „Solidarno艣膰” brakuje w obowi膮zuj膮cej ustawie zapisu o mo偶liwo艣ci skorzystania przez pracownika z prawa do emerytury bez wzgl臋du na osi膮gni臋ty wiek 偶ycia, uzale偶nionego od sta偶u pracy liczonego wed艂ug okresów sk艂adkowych na ubezpieczenie spo艂eczne niezale偶nie od formy zatrudnienia.

Krajowy Zjazd Delegatów  NSZZ „Solidarno艣膰” domaga si臋  od Rz膮du RP wprowadzenia zapisu w ustawie umo偶liwiaj膮cego przej艣cie na emerytur臋
po osi膮gni臋ciu 35 lat pracy kobietom i 40 lat pracy m臋偶czyznom.

Powr贸t na g贸r臋

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarno艣膰" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Je偶eli nie zmienisz domy艣lnych ustawie艅 swojej przegl膮darki b臋d膮 one zapisywane w pami臋ci urz膮dzenia. Wi臋cej informacji.