Menu

22 stycznia 2003 (142/03)

Komunikat

W dniu 22 stycznia 2003 r. w Gdańsku odbyło się posiedzenie Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność", podczas którego omówiono sytuację w poszczególnych sektorach gospodarki, przebieg przygotowań do przeprowadzenia inicjatywy ustawodawczej na rzecz przywrócenia zasiłków i świadczeń przedemerytalnych oraz przyjęto stanowisko ws. Instytutu Pamięci Narodowej. Gościem Komisji Krajowej był Lech Wałęsa.

Zaproszenie do spotkania z Komisją Krajową skierował do Lecha Wałęsy przewodniczący związku Janusz Śniadek już we wrześniu ubiegłego roku podczas Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ "Solidarność" w Warszawie. Debata z prezydentem przebiegała w gorącej atmosferze. Lech Wałęsa oceniał przebieg wydarzeń ostatniej dekady w kraju, analizował sytuację polityczną i gospodarczą. Mówił o roli i miejscu związków zawodowych oraz o stojących przed nimi zadaniach, a także o trudnych decyzjach w kontekście czekającego nas referendum na temat przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Janusz Śniadek zaprosił Lecha Wałęsę do częstszych wizyt w Komisji Krajowej. Prezydent zaproszenie przyjął, deklarując chęć bliskiej współpracy ze związkiem.

W trakcie obrad Komisja Krajowa zapoznała się z sytuacją w regionach i branżach. Analizowano między innymi takie sektory, jak: służba zdrowia, górnictwo, kolejnictwo, leśnictwo, służby publiczne, przemysł hutniczy i okrętowy. Oceniono, że po 15 miesiącach działania rządu SLD-UP-PSL napięcia społeczne i stan gospodarki w kraju są najbardziej dramatyczne od wielu lat. W związku z tym NSZZ "Solidarność" złoży wniosek o odbycie na forum Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych debaty dotyczącej sytuacji społeczno-gospodarczej w kraju i niezbędnych działań ratunkowych dla zagrożonych sektorów i regionów. Komisja Krajowa zobowiązała swoje regiony do złożenia wniosków ws. zwołania nadzwyczajnych posiedzeń Wojewódzkich Komisji Dialogu Społecznego we wszystkich województwach. Posiedzenia WKDS powinny poprzedzić debatę plenarną w TK ds. S-G oraz trójstronnych zespołach branżowych. Komisja Krajowa zobowiązała prezydium KK do przygotowania scenariusza ogólnopolskiej akcji protestacyjnej w przypadku braku reakcji rządu na stanowisko "Solidarności".

Podczas posiedzenia Komisja Krajowa przyjęła również Stanowisko ws. Instytutu Pamięci Narodowej, w którym wyraża ostry sprzeciw wobec wszelkich prób likwidacji pionu śledczego i ograniczenia działalności IPN. Planowane zmiany przepisów dotyczących IPN oraz ograniczenia finansowania Instytutu są nie tylko metodą ukrywania ciemnego okresu najnowszej historii Polski i osób za ten okres odpowiedzialnych, ale są działaniem przeciwko narodowi i Polsce, przeciwko Jej pomyślnemu rozwojowi i stabilizacji.

Komisja Krajowa podjęła decyzję o zgłoszeniu kandydatury Józefa Niemca do władz Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych.

Przewodniczący Związku przedstawił członkom KK planowany scenariusz akcji informacyjnej dotyczącej obrony prawa do wynagrodzenia. Długotrwałe niewypłacanie pracownikom pensji stało się w ostatnich latach codzienną praktyką pracodawców. Sytuacja pracownic elbląskich zakładów Hetman jest tylko wierzchołkiem góry lodowej. NSZZ "Solidarność" dokona zestawienia podobnych przypadków we wszystkich regionach, by przedstawić je wraz z wnioskami opinii publicznej.

  • Dariusz Wasielewski - rzecznik prasowy KK

Uchwała KK nr 142/03
ws. kandydatury NSZZ "Solidarność" do władz EKZZ

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" mianuje Józefa Niemca na kandydata do funkcji sekretarza konfederalnego EKZZ w kadencji 2003-2007.

Stanowisko KK nr 72/03
ws. Instytutu Pamięci Narodowej

"Naród, który traci pamięć musi zginąć".

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wyraża ostry sprzeciw wobec wszelkich prób likwidacji pionu śledczego i ograniczenia działalności Instytutu Pamięci Narodowej.

Planowane zmiany przepisów dotyczących IPN oraz ograniczenie finansowania Instytutu są nie tylko metodą ukrywania ciemnego okresu najnowszej historii Polski i osób za ten okres odpowiedzialnych, ale i działaniem przeciwko narodowi i Polsce, przeciwko jej pomyślnemu rozwojowi i stabilizacji.

W imię patriotyzmu i poszanowania Ojczyzny żądamy swobody działania Instytutu Pamięci Narodowej, zachowania jego kompetencji i zasad finansowania

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.