Menu

11 czerwca 2003 (164,167/03)

Komunikat

W dniu 11 czerwca 2003 r. w Katowicach odbyło się posiedzenie Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność", podczas którego analizowano sytuację w sektorze górniczym. Komisja Krajowa podjęła uchwałę, w której udzieliła poparcia wszystkim akcjom zorganizowanym w obronie miejsc pracy, uznając jednocześnie protest prowadzony przez Komitet Protestacyjno-Strajkowy Sekcji Krajowej Górnictwa Węgla Kamiennego za część akcji w obronie godności ludzi pracy (uchwała KK nr 152/03). Polityka wobec górnictwa oraz województwa śląskiego jest przykładem nieudolnego działania rządu, w którym wszelkie koszty przekształceń są przerzucane na pracowników zakładów i ich rodziny - stwierdza w uchwale KK. Tak zwana "restrukturyzacja" kolejnych zakładów pracy nie poprawia sytuacji w poszczególnych branżach, przyczynia się tylko do wzrostu bezrobocia oraz zwiększenia liczby rodzin żyjących w ubóstwie. Obok górnictwa, podobne działania dotykają także hutnictwo, kolej, służbę zdrowia i wiele innych branż. Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wzywa Zarząd Kompanii Węglowej oraz osoby odpowiedzialne w rządzie za górnictwo węgla kamiennego i jego zaplecze do odstąpienia od planów likwidacji kopalń. Niezbędne jest przeprowadzenie stosownych analiz społecznych i ekonomicznych. Wszelkie działania dotyczące przyszłości polskiego przemysłu wydobywczego, tak jak w innych przypadkach, muszą być konsultowane i akceptowane przez działające w branży związki zawodowe. Dramatycznie wysoki poziom bezrobocia w Polsce uzasadnia konieczność obrony miejsc pracy wszelkimi dostępnymi dla Związku sposobami.

Komisja Krajowa zaapelowała do wszystkich zarządów regionów i innych struktur NSZZ "Solidarność" o udzielenie wsparcia finansowego dla Komitetu Protestacyjno-Strajkowego Sekcji Krajowej Węgla Kamiennego NSZZ "Solidarność".

W trakcie posiedzenia KK odbyło się spotkanie z Tomaszem Gdowskim - zastępcą Głównego Inspektora Pracy, który przedstawił analizę sytuacji na rynku pracy opierając się na raporcie z działań PIP w roku 2002.

Omówiono także bieżące prace w Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych oraz sytuację w "Tysol" sp. Z o. o.

  • Dariusz Wasielewski - rzecznik prasowy KK

Uchwała KK nr 164/03
ws. akcji protestacyjnej SK Górnictwa Węgla Kamiennego

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" udziela poparcia wszystkim akcjom zorganizowanym w obronie miejsc pracy i uznaje akcję protestacyjną prowadzoną przez Komitet Protestacyjno-Strajkowy Sekcji Krajowej Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ "Solidarność" za część akcji w obronie godności ludzi pracy (uchwała KK nr 152/03).

Polityka wobec górnictwa oraz województwa śląskiego jest przykładem nieudolnego działania rządu, w którym wszelkie koszty przekształceń są przerzucane na pracowników zakładów i ich rodziny. Tak zwana "restrukturyzacja" kolejnych zakładów pracy nie poprawia sytuacji w poszczególnych branżach, przyczynia się tylko do wzrostu bezrobocia oraz zwiększenia liczby rodzin żyjących w ubóstwie. Obok górnictwa, podobne działania dotykają także hutnictwo, kolej, służbę zdrowia i wiele innych branż.

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wzywa Zarząd Kompanii Węglowej oraz osoby odpowiedzialne w rządzie za górnictwo węgla kamiennego i jego zaplecze do odstąpienia od planów likwidacji kopalń. Niezbędne jest przeprowadzenie stosownych analiz społecznych i ekonomicznych. Wszelkie działania dotyczące przyszłości polskiego przemysłu wydobywczego, tak jak w innych przypadkach, muszą być konsultowane i akceptowane przez działające w branży związki zawodowe.

Dramatycznie wysoki poziom bezrobocia w Polsce uzasadnia konieczność obrony miejsc pracy wszelkimi dostępnymi dla Związku sposobami.

Uchwała KK nr 167/03 
ws. struktury Związku w DT "Centrum" S.A.

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" po rozpatrzeniu wniosku ZR Śląsko-Dąbrowskiego dot. struktury Związku w Domach Towarowych "Centrum" S.A. stwierdza:

  1. Organizacją uprawnioną do zrzeszania członków NSZZ "Solidarność" będących pracownikami Domów Towarowych "Centrum" S.A. jest organizacja zarejestrowana w regionie Śląsko-Dąbrowskim.
  2. Komisja Międzyzakładowa ww organizacji jest statutowym organem Związku uprawnionym do reprezentowania zrzeszonych w NSZZ "Solidarność" pracowników Domów Towarowych "Centrum" S.A. wobec Zarządu Spółki.

Ponadto w celu zakończenia sporu dotyczącego ostatecznej struktury Związku w Domach Towarowych "Centrum" S.A. Komisja Krajowa zobowiązuje Komisję Międzyzakładową Domów Towarowych "Centrum" S.A. do przeprowadzenia - po uprzednim przyjęciu deklaracji wszystkich członków Związku będących pracownikami Domów Towarowych "Centrum" S.A. - w terminie do 30 czerwca 2003 r. referendum wśród wszystkich członków Związku, w którym wypowiedzą się oni, czy chcą przynależeć do dotychczasowej organizacji (zarejestrowanej w ZR Śląsko-Dąbrowskiego), czy też przystąpić do organizacji międzyzakładowej zrzeszającej pracowników Galeria "Centrum" sp. z o.o. oraz Smyk sp. z o.o. należących do grupy kapitałowej D.T. "Centrum".

Do nadzoru postanowień niniejszej uchwały zobowiązany jest ZR Śląsko-Dąbrowskiego przy współpracy z ZR Mazowsze.

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.