Menu

9-10 marca 2004 (6, 9/04)

Komunikat

W dniach 09-10 marca 2004 r. w Spale odbyło się posiedzenie Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność". W trakcie dwudniowych obrad omówiono szczegółowo projekt nowego Statutu związku oraz uwagi i poprawki przesłane przez zarządy regionów i struktury branżowe. Wszystkie zgłoszone zastrzeżenia i propozycje zostały odrzucone. Oznacza to, że na najbliższym Krajowym Zjeździe Delegatów w Spale (28-29 maja br.) przedstawiony zostanie projekt przygotowany przez Komisję Statutową KK.

Po zapoznaniu się z bieżącą sytuacją w poszczególnych regionach i branżach Komisja Krajowa przyjęła stanowisko, w którym zdecydowanie sprzeciwia się narastającej fali łamania praw pracowniczych, co jest szczególnie bulwersujące w zakładach pracy z udziałem skarbu państwa. Komisja Krajowa stwierdza, iż upowszechniają się zjawiska polegające na bezprawnym szykanowaniu pracowników, grożeniu masowymi zwolnieniami, łamaniu praw pracowniczych i związkowych oraz złym zarządzaniu firmami. Najbardziej jaskrawe przykłady tych patologii - przy milczącej zgodzie Ministra Skarbu Państwa, jako współwłaściciela - występują w PBP "Wrocławska Jedynka" i PKS Kozienice.

W kolejnym stanowisku Komisja Krajowa zaprotestowała także przeciwko celowemu opóźnianiu w Sejmie prac nad obywatelskim projektem ustawy o zmianie ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu zawierającym zapisy o przywróceniu zasiłków przedemerytalnych i wysokości świadczeń przedemerytalnych z poziomu 2001 roku. Projekt został skierowany do Sejmu w kwietniu 2003 roku z 650 tys. podpisów. Jego pierwsze czytanie odbyło się 29 lipca 2003 roku, po czym skierowany został do dalszych prac w czterech połączonych komisjach. Prace w komisjach do dziś nie zostały podjęte, a rząd do grudnia 2003 roku zwlekał z przekazaniem do Sejmu stanowiska w tej sprawie. Natomiast przekazany do Parlamentu w lutym 2004 roku rządowy projekt ustawy, ograniczający uprawnienia do świadczeń przedemerytalnych, po pierwszym czytaniu 03 marca br. został skierowany do Komisji Nadzwyczajnej. Tak różne postępowanie w sprawie projektów dotyczących tej samej sprawy świadczy o bagatelizowaniu projektu obywatelskiego, czyli lekceważeniu ponad 650 tys. osób, które projekt ten poparły swoimi podpisami oraz lekceważeniu opinii publicznej - sondaże mówią o zdecydowanym sprzeciwie wobec planu premiera Hausnera zakładającego zlikwidowanie zasiłków i świadczeń przedemerytalnych. NSZZ "Solidarność" domaga się od Sejmu RP uchwalenia obywatelskiego projektu ustawy.

Komisja Krajowa uczciła pamięć pułkownika Ryszarda Kuklińskiego, Honorowego Członka NSZZ "Solidarność". "Dla ludzi Solidarności, pułkownik Ryszard Kukliński jest bohaterem. Wszyscy, którzy odrzucają dziedzictwo komunizmu, widzą w nim człowieka, który przekazując militarne tajemnice dotyczące Związku Sowieckiego i całego Układu Warszawskiego służył sprawie wolnej Polski, przyczynił się do osłabienia imperium zła i do odzyskania niepodległości w 1989 roku" - czytamy w specjalnym stanowisku KK.

Podczas posiedzenia członkowie Komisji Krajowej analizowali przedstawione przez skarbnika KK Stefana Kubowicza wykonanie budżetu za rok 2003 oraz projekt budżetu na rok 2004. Oba dokumenty zaakceptowano stosownymi uchwałami.

Podjęto również uchwałę ws. zakładowych układów zbiorowych w organizacjach gospodarczych i innych formach organizacyjnych skupiających zakłady pracy.

  • Dariusz Wasielewski - rzecznik prasowy KK

Uchwała KK nr 6/04
ws. Funduszu wspierania statutowych zadań Związku

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" zobowiązuje sekretariaty branżowe oraz zarządy regionów do przedstawiania do dnia 31 marca danego roku rozliczenia środków otrzymanych z Funduszu wspierania statutowych zadań Związku w roku poprzednim.

Uchwała KK nr 9/04
ws. jednolitego systemu informatycznego

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" realizując uchwałę nr 14 XV KZD ws. jednolitego systemu informatycznego zobowiązuje struktury regionalne i branżowe do ujednolicenia systemu prowadzenia kont poczty i witryn internetowych do 30 czerwca 2004 r.

Komisja Krajowa upoważnia Prezydium KK do uaktualniania regulaminów w przypadku zaistnienia takiej konieczności. (.)

STANOWISKO KK nr 2/04
ws. łamania praw pracowniczych

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" sprzeciwia się narastającej fali łamania praw pracowniczych, co jest szczególnie bulwersujące w zakładach pracy z udziałem skarbu państwa.

Upowszechniają się zjawiska polegające na bezprawnym szykanowaniu pracowników, grożeniu masowymi zwolnieniami, łamaniu praw pracowniczych i związkowych oraz złym zarządzaniu firmami.

Najbardziej jaskrawe przykłady tych patologii - przy milczącej zgodzie Ministra Skarbu Państwa jako współwłaściciela - występują w Jedynce Wrocławskiej i PKS Kozienice:

  • w Jedynce, zarząd lekceważy wnioski Państwowej Inspekcji Pracy, bezpodstawnie, dyscyplinarnie zwalnia 145 pracowników, a na ich miejsce pozyskuje (cyt.) "pracowników o liberalnym podejściu do zasad wolnego rynku";
  • w PKS, zarząd szykanuje pracowników i związkowców zwalniając dyscyplinarnie 115 pracowników za próbę demaskowania nieprawidłowości w prywatyzacji zakładu potwierdzonych wnioskami NIK.

Brak dialogu i przyzwolenie na lekceważenie prawa pracy prowadzi do wzrostu napięć społecznych oraz dramatu pracowników i ich rodzin. Domagamy się od Ministra Skarbu Państwa oraz innych urzędów i instytucji wypełniania swoich ustawowych obowiązków.

Komisja Krajowa solidaryzując się ze strajkującymi załogami Jedynki Wrocławskiej i PKS Kozienice, deklaruje pomoc w zorganizowaniu bardziej dotkliwych dla nieuczciwych pracodawców form protestu.

STANOWISKO KK nr 3/04
ws. uczczenia pamięci pułkownika Ryszarda Kuklińskiego

Wiadomość o śmierci pułkownika Ryszarda Kuklińskiego - 11 lutego 2004 roku - zasmuciła wielu Polaków.

Dla ludzi "Solidarności" pułkownik Ryszard Kukliński jest bohaterem. Wszyscy odrzucający dziedzictwo komunizmu widzą w nim człowieka, który przekazując militarne tajemnice Związku Sowieckiego i całego Układu Warszawskiego, służył sprawie wolnej Polski, przyczynił się do osłabienia imperium zła i do odzyskania niepodległości w 1989 roku.

Podczas wizyty w Gdańsku 8 maja 1998 r. pułkownik mówił do nas: "Byłem tylko jednym z was. Różniliśmy się tylko tym, że działaliśmy na innych pozycjach".

Żegnamy pułkownika Ryszarda Kuklińskiego, bohatera, Honorowego Członka NSZZ "Solidarność".

Cześć Jego pamięci!

STANOWISKO KK nr 4/04
ws. opóźnienia prac nad obywatelskim projektem ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" protestuje przeciwko celowemu opóźnianiu w sejmie prac nad obywatelskim projektem ustawy o zmianie ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, zawierającego zapisy o przywróceniu zasiłków przedemerytalnych i wysokości świadczeń przedemerytalnych do poziomu 2001 roku.

Projekt został skierowany do sejmu w kwietniu 2003 roku z 650 tys. podpisów. Jego pierwsze czytanie odbyło się 29 lipca 2003 roku, po czym skierowany został do dalszych prac w czterech połączonych komisjach. Prace w komisjach do dziś nie zostały podjęte, a rząd do grudnia 2003 r. zwlekał z przekazaniem do sejmu stanowiska w tej sprawie.

Przekazany do sejmu w lutym 2004 rządowy projekt ustawy, ograniczający uprawnienia do świadczeń przedemerytalnych po pierwszym czytaniu, 3 marca 2004 został skierowany do Komisji Nadzwyczajnej.

Tak różne postępowanie w sprawie projektów dotyczących tej samej sprawy świadczą o bagatelizowaniu projektu obywatelskiego, czyli lekceważeniu ponad 650 tys. osób, które projekt ten poparły swoimi podpisami i lekceważeniu opinii publicznej - sondaże mówią o zdecydowanym sprzeciwie wobec planów Premiera Hausnera zakładającym zlikwidowanie zasiłków i świadczeń przedemerytalnych.

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" domaga się od sejmu uchwalenia obywatelskiego projektu ustawy.

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.